Forskningshåndboken

Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med Haukland Universitetssykehus utviklet en håndbok som kan være til nytte for både erfarne og uerfarne forskere i alle faser av et forskningsprosjekt.

Logo Forskningshåndboken. Bilde.
Sist oppdatert 22.04.2024