Oversikt over eksterne forskningsmidler

Stiftelsen Dam tildeler litt i overkant av 100 mNOK i forskningsmidler hver år, til anvendte forskningsprosjekter innen helse - som må være støttet av en "godkjent søkerorganisasjon". Prosjekter kan få 1,5 til 3 millioner kroner.

De åpnet for søknader 15. november, frist for å søke er 15. februar - og det er en to-stegsprosess.

Les mer: https://dam.no/programmer/forskning/utlysning/

Om dere har noen spørsmål så ta kontakt med Forskningsavdelingen v/ Forskningsrådgiver Ingrid Hals, ingrid.kathrin.hals@helse-nordtrondelag.no

DAM - Webinar om registrert rapport - Informasjonsmøte for søkere og organisasjoner 10. januar 2024

 
 
Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning med følgende formål:
 
1) kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober
2) fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober 
3) fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens
 
Søknadsfrist 1. oktober hvert år.

 

Helse Midt-Norge RHF lyser ut midler til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen. 
Søknadsfrist er 1. juni klokken 15.00.
Sist oppdatert 24.05.2024