Væske i lungesekken kan påvirke livskvaliteten til hjertesviktpasienter

Ved hjertesvikt kan hjertet ha problem med å pumpe blod ut i kroppen, eller hjertet kan være stivt og ha problemer med å fylles med blod. Dette kan medføre at kroppen begynner å samle væske, blant annet i lungesekken.

Hjertesykepleier Guri Holmen Gundersen ved Sykehuset Levanger
Hjertesykepleier Guri Holmen Gundersen ved Sykehuset Levanger

Vi bruker ultralyd for å kartlegge om det er væske i lungesekken, og Sykehuset Levanger var det første sykehuset i landet til å ta i bruk ultralyd i hjertepoliklinikken.

I en studie ville vi studere om pasientrapportert livskvalitet og opplevd funksjonsnedsettelse på grunn av hjertesvikt kunne bli forbedret ved reduksjon av pleuravæske (ansamling av væske i lungesekkene). Livskvalitet ble målt ved spesielle spørreskjema hos 62 hjemmeboende pasienter med hjertesvikt, men som gikk til hjertesviktpoliklinikken for å få hjelp til å få best mulig behandling for sykdommen.

Resultat: Ved studiestart hadde 26 (42%) pasienter pleuravæske. Av disse hadde 19 pasienter moderat til betydelig mengde med pleuravæske. Pasienter med ingen eller mild form for pleuravæske hadde gjennomsnittlig vesentlig bedre livskvalitet enn pasienter med moderat til betydelig mengde pleuravæske. For 28 pasienter som hadde flere oppmøter observerte vi en sammenheng mellom reduksjon av pleuravæske og forbedring i livskvalitet. Det viste seg at jo større reduksjon i mengden pleuravæske, jo større forbedring rapporterte de i livskvalitet.  Pasientens opplevelse av at hjertesvikten førte til nedsatt funksjon ble også mindre ved reduksjon av pleuravæske.

Behandling som reduserer væske i lungesekken kan bedre livskvaliteten til pasienter med hjertesvikt.

Konklusjon; Studien viste at livskvalitet og funksjonelle kapasitet var dårligere hos pasientene som hadde moderat eller mye pleuravæske. Dette kan indikere at dersom en pasient med hjertesvikt får nyoppstått forverret livskvalitet, så kan dette være tegn på væske i lungesekken, og pasienten bør henvises hjertesviktpoliklinikken for utredning.

Sist oppdatert 10.07.2017