Vanskelige barndomsopplevelser påvirker kroppsvekten før graviditet

Vi har i denne studien undersøkt sammenhengen mellom vanskelige oppveksterfaringer rapportert i HUNT-3 og 4 med vekt like før svangerskapet blant 6679 kvinner som fødte barn i Trøndelag mellom 1985-2019.

Vanskelige barndomsopplevelser påvirker kroppsvekten før graviditet
Foto: Colourbox.com

Heidi Linn Sandsæter , Trine Tetlie Eik-Nes, Linn Okkenhaug Getz, Elisabeth Balstad Magnussen, Ottar Bjerkeset, Janet W. Rich-Edwards, Julie Horn


Det er økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og negative fødselsutfall både for kvinnen og hennes barn når den gravide har høy BMI. Vekt før og under svangerskapet har derfor fått større oppmerksomhet de seneste årene.

Utvikling av overvekt og fedme har sammensatte årsaker, og vanskelige barndomsfaringer bidrar til denne utviklingen gjennom komplekse virkningsmekanismer som er påvirkes av biologi og adferd.

Vi har i denne studien undersøkt sammenhengen mellom vanskelige oppveksterfaringer rapportert i HUNT-3 og 4 med vekt like før svangerskapet blant 6679 kvinner som fødte barn i Trøndelag mellom 1985-2019.
Oppveksterfaringene som ble undersøkt var barndomskvalitet, manglende støtte fra voksne, foreldres skilsmisse eller død, vanskelige oppvekstminner og et konfliktfylt miljø innenfor familien.
Vi fant at dårlig barndomskvalitet var assosiert med både undervekt og høy BMI før svangerskapet. For eksempel hadde kvinner som rapporterte dårlig barndomskvalitet 58% høyere risiko for fedme før svangerskapet, sammenlignet med kvinner som rapporterte at barndomskvaliteten var god. Vi fant en lignende sammenheng for kvinner som opplevde at foreldrene skilte seg i løpet av oppveksten deres.

Studien bidrar med viktig informasjon om hvordan vanskelige erfaringer i oppveksten kan påvirke vektutviklingen hos unge kvinner i reproduktiv alder. Denne kunnskapen kan bidra til å redusere vektstigmaet og åpne for mer oppmerksomhet på vanskelige barndomsopplevelser i svangerskap og fødselsomsorg til kvinner med høy vekt. 

Originaltittel: Adverse childhood experiences and pre-pregnancy body mass index in the HUNT study: A population-based cohort study.
Publikasjon: Plos OneSist oppdatert 28.07.2023