Tykk- og endetarmskreft ved Sykehuset Levanger - fra 1980 til 2016, og årene som kommer

Tykk- og endetarmskreft er den nest vanligste formen for kreft, kun passert av prostatakreft hos menn og brystkreft hos kvinner.

Tykk- og endetarmskreft ved Sykehuset Levanger - fra 1980 til 2016, og årene som kommer

Bilde: Colourbox.com

Øystein Høydahl, Tom-Harald Edna, Athanasios Xanthoulis, Stian Lydersen, Birger Henning Endreseth

 Det er en kreftform som vanligvis rammer sent i livet (>75 år), og behandles hovedsakelig ved å operere bort tarmsegmentet svulsten ligger i.

Siden 1980 har vi operert flere og flere pasienter med tykk- og endetarmskreft. I tillegg ser vi at pasientene stadig blir eldre. Aldringen i befolkningen er ventet å fortsette i årene som kommer, og i takt med dette forventer vi en ytterligere økning av antallet pasienter med tykk- og endetarmskreft.

Med denne studien ønsket vi å se hvor stor økningen av tykk- og endetarmskreft har vært fra 1980 til 2016, og bruke disse tallene til å beregne økningen i årene som kommer.

Resultatene våre viser at det har vært en nær dobling av antallet pasienter med tykk- og
endetarmskreft fra 1980 til 2016. Denne økningen skyldes først og fremst livsstilsfaktorer som mosjon, kosthold, overvekt og røyking. 

Beregningene våre for årene fremover viser at vi må forvente en økning på 70 prosent fra 2016 og frem til 2040. Denne økningen vil primært skyldes at pasientene blir eldre.

Kontaktperson: Øystein Høydal
Originaltittel: Long-term trends in colorectal cancer: incidence, localization and presentationSist oppdatert 28.10.2022