Tilbake i arbeid etter å ha overlevd sepsis

Vi har undersøkt andelen sepsispasienter i Norge som kom tilbake i arbeid i perioden 2010-2021.

En person som holder en fastnøkkel og reparerer en bilmotor

Foto: Colourbox.com

Nina Vibeche Skei, Karoline Moe, Tom Ivar Lund Nilsen, Lene Aasdahl, Hallie C. Prescott, Jan Kristian Damås, Lise Tuset Gustad

Sepsis er en alvorlig immunologisk overreaksjon på infeksjon som fører til svikt i kroppens organer. I mange år etter utskrivelse kan pasienter med sepsis oppleve helseplager og redusert livskvalitet hvor selv dagligdagse aktiviteter kan være en utfordring. I hvilken grad sepsis påvirker arbeidsevnen er ukjent.

Vi har derfor undersøkt andelen sepsispasienter i Norge som kom tilbake i arbeid i perioden 2010-20211. Vi fant at i gjennomsnitt 52% av pasientene innlagt ved en intensivavdeling og 64% av pasientene innlagt på sengepost var i jobb 2 år etter utskrivelse. Andelen tidligere intensiv-pasienter tilbake i jobb etter 2 år var stabil over tid.  For sepsispasienter innlagt ved sengepost derimot, ble andelen som var i jobb etter 2 år redusert fra 70% for de som var innlagt i 2010 til 57% for pasienter innlagt i 2019.

Sjansen for å komme tilbake i jobb for aldersgruppen 50-60 år var redusert med 31% sammenlignet med de mellom 18-30 år. Pasienter med en kronisk sykdom hadde 54% redusert sjanse til å komme tilbake til jobb sammenlignet med de uten kronisk lidelse. Sammenlignet med de som var innlagt ved sengepost, hadde pasienter med behov for intensivbehandling 44% redusert sjanse til å komme tilbake i jobb.

Budskapet fra denne studien er at sepsis reduserer sjansene for å komme tilbake i arbeid. Utviklingen det siste tiåret viser ingen bedring i antall sepsispasienter som kommer tilbake i jobb. Dette bør undersøkes nærmere slik at målrettede tiltak kan iverksettes for å bedre følgen av sepsis på lang sikt.

Originaltittel:  Return to work after hospitalization for sepsis: a nationwide, registry-based cohort study

Publikasjon: Critical Care 15 nov 2023

Kontaktperson: Nina Vibeche Skei

 

Sist oppdatert 24.11.2023