Sykepleiere fikk økt kompetanse ved å arbeide med et medisinsk kvalitetsregister

Formålet med denne studien var å utforske hvilke erfaringer revmatologiske sykepleiere har med å kombinere klinisk pasientarbeid og registrering av data i RevNatus.

En kvinnes mage med utslett på den
Foto: Colourbox.com

Hilde Bjørngaard, Hege Svean Koksvik, Bente Jakobsen & Kjersti Grønning

Dagens sykepleiere har både direkte pasientrettet og organisatoriske oppgaver i klinikken. Organisatoriske oppgaver kan blant annet være å arbeide med medisinske kvalitetsregistre.
Det medisinske kvalitetsregisteret RevNatus ​ble etablert for å få mer kunnskap om samspillet mellom svangerskap og inflammatoriske revmatiske sykdommer. Registrering av data i RevNatus er samtykkebasert og skjer hovedsakelig i forbindelse med polikliniske kontroller. Det registreres data om sykdomsaktivitet og behandling før pasientene blir gravide, under svangerskapet, og ett år etter fødsel. Det er totalt syv registreringer per pasient.

Formålet med denne studien var å utforske hvilke erfaringer revmatologiske sykepleiere har med å kombinere klinisk pasientarbeid og registrering av data i RevNatus​
Det ble gjennomført fire individuelle intervjuer og to fokusgruppeintervjuer med totalt 12 sykepleiere. Sykepleierne representerte syv forskjellige revmatologiske enheter i Norge. 

Resultatene viste at sykepleierne:
  • ​fikk økt kunnskap om svangerskap og revmatisk sykdom gjennom registerarbeidet
  • oppdaget at registreringsskjemaet for RevNatus kunne benyttes som mal for å strukturere innholdet i konsultasjonene, og at dette hevet kvaliteten på konsultasjonene
  • etterlyste bedre samarbeid med legene 
  • bedre organiseringen av registerarbeidet i enhetene
  • brukte mye tid på etterregistrering av manglende data og å sjekke at registrerte data var korrekt
Studien konkluderer med at god datakvalitet i medisinske kvalitetsregister forutsetter: 
  • ​at alle som registrerer data har fått god opplæring i registreringsarbeidet
  • at de lokale fagmiljøene tar eierskap til registeret
  • at det kliniske personalet samarbeider om registerarbeidet

Originaltittel: Prevention of Unhealthy Weight, Disordered Eating, and Poor Body Image in Children. Perspectives From Norwegian Parents and Healthcare ProfessionalsSist oppdatert 02.02.2023