Subjektiv konsentrasjon anslår objektiv hukommelse ved normal aldring

Mange – særlig godt voksne – opplever at hukommelsen blir dårligere med årene, uten at dette objektivt kan bekreftes med tester.

Subjektiv konsentrasjon anslår objektiv hukommelse ved normal aldring.
Foto: Colourbox.com

​Ole Bosnes, Ove Almkvist, Ingunn Bosnes, Eystein Stordal


I HUNT3-undersøkelsen besvarte deltakerne et spørreskjema om selvopplevd hukommelse, kalt MMQ. Ingen har før undersøkt hvorvidt besvarelsen av MMQ samsvarer med hukommelse målt ved objektive tester. 

Dette var formålet med denne studien, hvor 106 friske voksne i alderen 55-89 år deltok. Disse hadde besvart MMQ, og hadde gjennomgått en grundig undersøkelse med Wechslers tester for hukommelse (WMS-3) og intelligens (WAIS-3).  

Besvarelsen av spørreskjemaet om subjektiv opplevd hukommelse (MMQ) ble inndelt på tre måter: I totalskåre, delskåre for korttidshukommelse og delskåre for langtidshukommelse. De ulike skårene ble sammenlignet med resultatet på de objektive testene (WMS-3 og WAIS-3). Her fant man at delskårene i MMQ for korttidshukommelse – men ikke for langtidshukommelse – samsvarte med objektiv hukommelse.

Mange klinikere benytter spørreskjema ved utredning av hukommelsessvikt. De fleste spørreskjema inneholder spørsmål både om korttids- og langtidshukommelse. Denne studien tyder på at om man ønsker å vite noe om en godt voksen persons objektive eller faktiske hukommelse, bør man legge mest vekt på spørsmål knyttet til korttidshukommelse og konsentrasjon.

Kontaktperson: Ole Bosnes
Originaltittel: Subjective working memory predicts objective memory in cognitively normal aging: a HUNT studySist oppdatert 15.10.2020