Sammenheng mellom endring i muskelmasse og appetitt ved slanking

04.12.23. Vi ville undersøke om prosentvis tap av muskeltur etter slanking kunne forutsi vekttap over tid. I tillegg ville vi undersøke sammenhengen mellom tap av muskulatur og endring i appetitt.

Mann viser muskler.

Foto: Colourbox.com

Catia Martins , Siren Nymo, Silvia R Coutinho , Jens F Rehfeld, Gary R Hunter, Barbara A Gower

Betydningen av endring i muskelmasse for vektøkning ved fedme er uklart, og hvilke mekanismer som er involvert er inkonsistent.

Vi ville undersøke om prosentvis tap av muskeltur etter slanking kunne forutsi vekttap over tid. I tillegg ville vi undersøke
sammenhengen mellom tap av muskulatur og endring i appetitt.
Sytti voksne deltagere (29 menn) med fedme gjennomførte åtte uker svært lav energi diett (550-660 kcal/dag). Dette var en ketogen diett som gjør at kroppen har økt fettforbrenning. Deretter ble deltagerne fulgt opp for vektstabilisering over fire uker, og i ni måneder med et vedlikeholds kosthold. Vi undersøkte vekt, kroppssammensetning (fettmasse og fettfrimasse) og i tillegg ulike aspekter ved appetitt (appetitthormoner, sult og metthetsfølelse) før og etter frokost. Alle deltagerne ble målt ved oppstart, i uke 9 og etter 1 år.

Etter ni uker var vektreduksjonen stor (17,5± 4,3 kg) og tap av muskelmasse varierte (20,4 ± 10,6 %). Ett år ett oppstart hadde deltagerne stor variasjon i vektoppgang (1,7 ± 8,2 kg). Etter justering for vekttap og fettmasse ved starten av studien, hadde tap av muskulatur ingen betydning for å forutsi vekttap over tid. Overraskende fant vi at større reduksjon av muskelmasse medførte større økning i sulthormonet ghrelin selv etter at vi hadde tatt hensyn til variasjon i vekttap og ketose.

Tap av muskelmasse forutsa ikke vekttap ved ett år etter slanking hos personer med fedme. Imidlertid ble prosentvis tap av muskelmasse ledsaget av økning i sulthormonet ghrelin under ketongene forhold i denne studien. Dette tyder på at det er en sammenheng mellom muskelmasse og appetittreguleringen.

Originaltittel: Association between Fat-Free Mass Loss, Changes in Appetite, and Weight Regain in Individuals with Obesity

Publikasjon: The Journal of nutrition

Kontaktperson: Siren Nymo

Sist oppdatert 04.12.2023