Tom-Harald Edna, Aras Jamal Talabani og Eivind Ness-Jensen

Risikofaktorer som kan føre til akutt betennelse i tykktarmen

Helserelaterte risikofaktorer for innleggelse på sykehus med betennelse i utposninger påtykktarmen.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Vi studerte forskjellige helserelaterte risikofaktorer for innleggelse på sykehus med betennelse i utposninger på tykktarmen, såkalt akutt divertikulitt. Disse helserelaterte faktorene var blitt samlet inn under HUNT 2 studien i 1995-1997.

Studien inkluderte 42.570 deltakere som deltok i HUNT2, og hadde Sykehuset Levanger som sitt primærsykehus. Blant disse var 358 deltagere blitt innlagt på Sykehuset Levanger med akutt divertikulitt i perioden 1998 til 2012. 

Som kontrollgruppe brukte vi de 42.212 deltakerne i HUNT2 som ikke hadde blitt innlagt med divertikulitt i den samme perioden.

Studien viste at økende alder og fedme økte risikoen for innleggelse med akutt divertikulitt hos begge kjønn. Det var også økt risiko for innleggelse med divertikulitt hos kvinner som røykte, hos menn som rapporterte om tungpustenhet siste 12 måneder som uttrykk for KOLS, og hos de som bodde på landet.

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom fysisk aktivitet, grad av utdanning, forstoppelse og type brød som ble brukt, for risiko for akutt divertikulitt.


Kontaktperson: Tom-Harald Edna
Publikasjon:World J Gastroenterol 2016 December28; 22(48): 10663-10672 ISSN 1007-9327 (print) ISSN 2219-2840 (online)
Originaltittel: Risk factors of admission for acute colonic diverticulitis in a population-based cohort study: The North Trondelag Health Study, Norway

Sist oppdatert 08.02.2018