Risiko for hjertesykdom er avhengig av fysisk kondisjon

I denne studien fulgte vi 4.527 friske deltakere fra den tredje HUNT-undersøkelsen i nesten ni år. Funnene viser at risiko for hjertesykdom var nært knyttet til deltakernes fysiske kondisjon.

Risiko for hjertesykdom er avhengig av fysisk kondisjon

Foto: Colourbox.com

Jon Magne Letnes, Håvard Dalen, Elisabeth K. Vesterbekkmo, Ulrik Wisløff, Bjarne M. Nes

Deltakerne hadde alle deltatt i kondisjonsstudien i HUNT3 hvor de fikk testet kondisjonstallet gjennom en tredemølletest. Gjennomsnittlig kondisjonstall var 36 og 44 (ml/kg/min) for kvinner og menn. Utvikling av hjertesykdom i studien ble vurdert i form av hendelser som akutt hjerteinfarkt, kronisk hjerteåresykdom (angina), operasjon/utblokking for hjerteåresykdom eller død av hjerteåresykdom.
Totalt 147 deltakere utviklet hjerteåresykdom i løpet av oppfølgingen. Dette svarer til drøyt tre prosent av deltakerne. Studien viste at det var en tydelig sammenheng mellom kondisjonstallet og risiko for hjerteåresykdom i løpet av oppfølgingstiden. Selv etter at det var korrigert for risikofaktorer som røyking, familiehistorie av hjertesykdom og alkoholbruk viste resultatene at risikoen falt 15 prosent om kondisjonstallet var en metabolsk enhet høyere (svarer til 3,5 i kondisjonstall). Resultatene var like for kvinner og menn. 
Illustrert betyr dette at en mann med kondisjonstall 47 hadde 30 prosent lavere risiko for hjerteåresykdom enn en mann med kondisjonstall 40. Ved å inndele hele gruppen i fire basert på kondisjonstallet fant man at den fjerdedelen med dårligst kondisjon hadde over dobbelt så mange tilfeller av hjerteåresykdom som den fjerdedelen med best kondisjon (58 mot 28 tilfeller).
Studien ble publisert i det høyest rangerte fagtidsskriftet for hjertesykdom og ble ledsaget av en redaksjonell kommentar.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease in a healthy population: the HUNT Fitness Study
Sist oppdatert 28.10.2022