Sammenhengen mellom alder ved første menstruasjon, overgangsalder, fertilitetsperioden og risiko for atrieflimmer

Atrieflimmer er mest vanlige blant hjerterytmeforstyrrelser. Kvinner har ofte mer plager og dårligere livskvalitet enn menn med atrieflimmer, men mulige kjønnsspesifikke risikofaktorer er lite utforsket.

Tre kvinner i forskjellige livsfaser

Foto: Colourbox.com

Alder ved den første menstruasjonen, hvor lenge en kvinne er fertil, og alderen hun går gjennom overgangsalderen kan ha en innvirkning på hjertehelsen, men det er fortsatt usikkert når det gjelder atrieflimmer.

For å utforske dette, koblet vi informasjon fra den tredje Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT3, 2006-08) sammen med data fra Medisinsk fødselsregister og sykehusdata fra Helse-Nord-Trøndelag.
Studiepopulasjonen vår inkluderte 14 632 kvinner over 60 år.
Fra spørreskjemaene i HUNT3-studien fikk vi data om når kvinnene hadde sin første menstruasjon og når de gikk gjennom overgangsalderen. Fertilitetsperioden ble utregnet ved forskjellen mellom disse to tidspunktene.

I løpet av oppfølgingsperioden hadde 1217 kvinner utviklet atrieflimmer. Imidlertid fant vi ingen tydelig sammenheng mellom tidlig eller sen første menstruasjon og atrieflimmer, og heller ingen klar kobling mellom kortere eller lengre reproduktiv periode og atrieflimmer. Det samme gjaldt for tidlig eller sen overgangsalder, hvor ingen tydelig sammenheng med atrieflimmer ble funnet.

Med andre ord, for disse kvinner, virket det ikke som om alder ved første menstruasjon, hvor lenge de var fertile, eller overgangsalder hadde en betydelig innvirkning på risikoen for å utvikle atrieflimmer.

Originaltittel: Association of age at menarche, reproductive lifespan and age at menopause with the risk of atrial fibrillation: The HUNT study.

Publikasjon:   https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2024.107979

Kontakt: Julie.Horn@hnt.no

Sist oppdatert 22.04.2024