Prognose etter en sykehusinnleggelse med sepsis

Sepsis er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse, sykelighet og død i hele verden. Mange som overlever sepsis lever med helseplager og redusert livskvalitet.

En haug med røde og hvite piller
Bilde: Colourbox.com

Nina Vibeche Skei, Tom Ivar Lund Nilsen, Randi Marie Mohus, Hallie C Prescott, Stian Lydersen, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Lise Tuset Gustad


​Sepsis er en alvorlig immunologisk overreaksjon på infeksjon som fører til svikt i kroppens organer. Sepsis er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse, sykelighet og død i hele verden. Mange som overlever sepsis lever med helseplager og redusert livskvalitet.

Vi har undersøkt dødelighet etter innleggelse med sepsis i Norge i perioden 2008-2021. Vi fant at en tredjedel av pasientene døde etter ett år, og over halvparten er død etter fem år. Videre fant vi at færre dør etter en sepsisinnleggelse i 2021 sammenlignet med 2008, og størst var denne nedgangen blant pasienter med lungeinfeksjon som årsak til sepsis. Disse pasientene hadde også størst risiko for å dø sammenlignet med andre infeksjoner. Pasienter med tilleggssykdommer som kreft, kronisk lungesykdom, demens og kronisk leversykdom hadde økt risiko for å dø sammenlignet med pasienter med kronisk hjerte- og karsykdommer. Overraskende fant vi at selv om risikoen for å dø var størst blant pasienter som hadde behov for intensiv behandling på kort sikt sammenlignet med pasienter på sengepost, utjevnet dette seg på lang sikt. Videre hadde pasienter med COVID-19 som årsak til sepsis omtrent samme risiko for å dø som andre sepsispasienter.

Budskapet fra denne studien er at flere pasienter overlever sepsis nå enn før, og identifisering av utsatte pasientgrupper er viktig for å bedre langtidsoverlevelse av sepsis.  For å kunne planlegge helsetilbud til pasienter som overlever sepsis er det behov for mer kunnskap om disse pasientene etter utskrivelse fra sykehus. Bedre overlevelse innebærer også økt press på helsevesenet. Dette er viktig informasjon for politikere og helseledere som har ansvar for å planlegge fremtidens helsetjeneste.

Originaltittel:   Trends in mortality after a sepsis hospitalization: a nationwide prospective registry study from 2008-2021
Publikasjon: Infection, aug 2023​
Kontaktperson: Nina Skei


Sist oppdatert 08.09.2023