Pasienters erfaringer med et 10-ukers vektnøytralt behandlingsprogram for overspisingslidelse

10.02.2024 - Ti pasienter ble intervjuet om erfaringer før, under og etter et 10-ukers gruppebasert behandlingsprogram for overspisingslidelse. Tema var stigma, skam, tilknytning og følelsesregulering.

En person som spiser overspiser

Foto: Colourbox.com

Kjersti Hognes Berg, Eli Natvik, Trine Tetlie Eik-Nes

Vektstigma kan drive utvikling av overvekt og spiseforstyrrelser. En dypere forståelse av hvordan stigma og skam påvirker behandlingssituasjonen, kan bidra til å bedre behandlingsutfallet for pasienter med høy vekt og overspisingslidelse.

Ti pasienter ble intervjuet om erfaringer før, under og etter et 10-ukers gruppebasert behandlingsprogram for overspisingslidelse. Tema var stigma, skam, tilknytning og følelsesregulering. Programmet var vektnøytralt, i den forstand at pasientene verken ble veid eller gitt råd om vektreduksjon.

Deltakerne beskrev en gjennomgripende følelse av underlegenhet på grunn av vektstigma. Underlegenhetsfølelsen ble motoren i en slanke-, overspising- og vektøkningskarusell, der slanking ble løsningen for å redusere skam og mindreverdighetsfølelse.

I behandlingsprogrammet opplevde deltakere at de sammen med helsepersonell kunne utforske og anerkjenne faktorer som kan bidra til overspising. Dette gav en følelse av likeverd, som stimulerte til økt kontakt med egen kropp og følelser, og en bedre forståelse og omsorg for seg selv. Redusert skamfølelse gjorde det lettere å være åpen overfor andre og å bli mer forstått og støttet i nære relasjoner.

Samtidig opplevde deltakerne at vektstigmaet i samfunnet forble belastende og bidro til at slanke- og overspisingskarusellen for mange fortsatte også etter avsluttet behandling.

Våre funn tyder på at når pasienten blir møtt med anerkjennelse og aksept i utforskingen av årsaker til overspising, bidrar det til å redusere opplevd stigma og skam rundt egen kroppsvekt. Pasientens følelse av likeverd mellom seg og behandler kan redusere den tyngende underlegenhetsfølelsen som driver overspisingen, og derigjennom bedre behandlingsresultatene.

Originaltittel: Patient experiences of a 10-week weight-neutral treatment program for clinical binge eating disorder in a higher weight population.

Publikasjon: Journal of Eating Disorders

Kontakt: Kjersti Hognes Berg

 

Sist oppdatert 05.03.2024