Pasienter i åtti-årene med tykktarmskreft - postoperativ morbiditet og mortalitet er hovedutfordringene

I denne studien ønsket vi å evaluere overlevelse hos åttiåringer etter at de hadde gjennomgått kirurgisk behandling med kurativt siktemål for tykktarmskreft.

Pasienter i åtti-årene med tykktarmskreft - postoperativ morbiditet og mortalitet er hovedutfordringene
Foto: Colourbox.com

​Øystein Høydahl, Tom-Harald Edna, Athanasios Xanthoulis, Stian Lydersen, Birger Henning Endreseth

Få studier har sett på overlevelse hos uselekterte pasienter i åttiårene etter behandling for tykktarmskreft med kurativt siktemål. I denne studien ønsket vi å evaluere overlevelse hos åttiåringer etter at de hadde gjennomgått kirurgisk behandling med kurativt siktemål for tykktarmskreft.

Alle pasientene som ble operert for tykktarmskreft ved Sykehuset Levanger mellom 1980 og 2016 ble inkludert i studien.

Våre resultater viste at pasienter i åttiårene som gjennomgikk kirurgisk behandling med kurativt siktemål for tykktarmskreft hadde dårligere korttidsoverlevelse de første 90 dagene sammenlignet med yngre pasienter, mens langtidsoverlevelsen hos dem som
overlevde de første 90 dagene var like god som hos yngre pasienter. Vi observerte også at antallet tilfeller med tykktarmskreft blant åttiåringer fordoblet seg gjennom studieperioden, og at flere og flere åttiåringer ble selektert til kirurgi gjennon
studieperioden.

I fremtiden vil det bli stadig flere åttiåringer som blir aktuelle for kirurgisk kreftbehandling av tykktarmskreft. Det vil være viktig å med tiltak som vil kunne forbedre korttidsoverlevelsen for denne gruppen pasienter.

Originaltittel: Octogenarian patients with colon cancer - postoperative morbidity and mortality are the major challenges


Sist oppdatert 02.02.2023