Tom-Harald Edna, Aras Jamal Talabani, Stian Lydersen og Birger Henning Endreseth

Overlevelse etter behandling på sykehus for akutt betennelse

En studie av kort- og langtidsoverlevelse og dødsårsaker hos pasienter som ble behandlet for akutt betennelse gjennom 25 år (1988-2012).

En hånd klemmer seg til et rødt område på ryggen. Foto.
Foto: colourbox.com

Det ble innlagt totalt 650 forskjellige pasienter med akutt betennelse i tidsrommet 1988 - 2012, som samlet ble innlagt 851 ganger.

Median observasjonstid var sju år (0,3 – 25 år). 

Det var 219 som døde og 431 som fremdeles var i live ved endt observasjonstid.

Etter første innleggelse var 100 dagers relativ overlevelse for ukomplisert betennelse 97 prosent. For komplisert betennelse med utvikling av byll i magen var overlevelsen 79 prosent, ved puss i bukhinnen 84 prosent og ved avføringslekkasje ut i bukhinnen 44 prosent.

Hos de 609 pasientene som overlevde de første 100 dagene, var fem års relativ overlevelse 96 prosent og 10 års overlevelse 91 prosent.

Dødsårsakene hos dem som døde innen 100 dager var: Infeksjon (18), hjerte-/karsykdommer (12), langtkommen kreft (5) og andre årsaker (6).

Hos dem som døde etter mer enn 100 dager var fordelingen av dødsårsaker som ellers i befolkningen, med unntak av KOLS som var dødsårsak hos 10 prosent mot 4.2 prosent i befolkningen ellers.

Kontaktperson: Tom Harald Edna
Publikasjon: International Journal of colorectal diseases 2014; 29:1361-7 (HTML)
Originaltittel: Survival after acute colon diverticulitis treated in hospital.

Sist oppdatert 19.03.2018