Nytt oversatt måleinstrument for livskvalitet og funksjon hos voksne med ADHD

Validering av norsk oversettelse av et måleinstrument for funksjon og livskvalitet (the Adult Attention Deficit-Hyperactivity Disorder Quality of Life Scale (AAQoL)) i et utvalg med 313 voksne med ADHD

Kvinne holder pekefingeren mot tinningen og tenker. Foto.
Foto: colourbox.com

Formål

Formålet med studien var å undersøke om den norske versjonen av AAQoL var i overenstemmelse med den engelskspråklige originale versjonen. Vi ønsket også å undersøke livskvalitet og funksjon i utvalget.

Bakgrunn og metode

Vi har til nå ikke hatt noe validert spesifikt måleinstrument for funksjon og livskvalitet hos voksne med ADHD i Norge som klinikere og forskere kan bruke. 313 voksne fra Sør- og Nord Trøndelag med sikker ADHD diagnose deltok i studien. Data var selvrapporterte symptomer, funksjon, livskvalitet og informasjon fra pasientjournaler.

Resultater

Resultatene viste at den norske versjonen av skjemaet( AAQoL) var pålitelig og sammenlignbart med den originale versjonen. Vi fant også at deltakerne hadde lav livskvalitet og store funksjonsproblemer.

Konklusjon

Klinikere og forskere har nå et godt norsk måleinstrument som fanger opp selvrapportert funksjon og livskvalitet hos voksne pasienter med ADHD.  Det lave livskvalitetsnivået og de funksjonsutfordringene denne pasientgruppen har, bør være naturlige temaer i behandling.

Kontaktperson: Bjørn Gjervan
Epost: bgjervan@gmail.com

Originaltittel

The Norwegian translation of the Adult Attention Deficit-Hyperactivity Disorder   Quality of Life Scale (AAQoL): Validation and assessment of QoL in 313 adults with   ADHD

Publisert i: Journal of Attention Disorders, 2016: DOI 10.1177/1087054716640087

Sist oppdatert 12.03.2018