Nye veier til kreftdiagnostikk

Verdensledende kreftforskere har vært samlet i Trondheim for å finne metoder for å diagnostisere og behandle kreft tidligere enn i dag. Det var kreftforskeren Oluf Dimitri Røe fra Helse Nord-Trøndelag som tok initiativ til dette møtet.

Oluf Dimitri Røe. Foto.
Oluf Dimitri Røe. Foto: Helse Nord-Trøndelag


Som kreftleger er vi veldig opptatt av å diagnostisere og behandle riktig. For å gjøre det må vi ha noe som heter biomarkører. Biomarkører er som regel molekyler, det vil si små, små stoffer som vi kan finne i blod, svulstvev, urin og i andre væsker fra kroppen og som indikerer at pasienten har kreft. Men problemet er at det ikke finnes så veldig mange biomarkører som er verdifulle for oss i dag. Og vi trenger å finne nye. Derfor inviterte vi over 100 forskere fra hele verden til Trondheim i 2016 for å diskutere alle de nye molekylene som man forsker på. Vi fant ut at det faktisk er veldig mye bra som skjer, og kanskje om ett - fem år så har vi veldig gode markører for kreftdiagnostikk og behandling. Målet er derfor å arrangere en ny konferanse hvert andre år for å tiltrekke oss forskere som kan lære av hverandre. I vårt eget prosjekt; tidlig diagnostikk av lungekreft (et samarbeidsprosjekt mellom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Helse Nord-Trøndelag), håper vi å finne biomarkører i blod som kan fortelle om det er en liten kreftsvulst på gang, som vi kan fjerne og pasienten bli frisk.

Artikkel: Excerpts from the 1st international NTNU symposium on current and future clinical biomarkers of cancer: innovation and implementation, June 16th and 17th 2016, Trondheim, Norway

Lenke: https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-016-1059-6


Sist oppdatert 12.03.2018