Ny immunterapi via lymfeknute testet på personer med diabetesformen LADA

07.12.23. Målet med pilotstudien var å undersøke om behandling med Diamyd er like sikker og egnet for LADA som for diabetes type 1.

Et nærbilde av diabetes mål og sprøyte

Foto: Colourbox.com

Ingrid K. Hals, Chandima Balasuriya, Rosaura Casas, Johnny Ludvigsson, Anneli Björklund og Valdemar Grill.

Diabetesformen LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) kan ligne både diabetes type 1 og diabetes type 2. De med en LADA-variant som ligner mest på diabetes type 1, risikerer hurtig forverring av sykdommen mot behov for insulinbehandling og tilhørende økt risiko for diabetesrelaterte komplikasjoner. Diamyd® (Diamyd Medical, Stockholm) er en immunterapi utviklet for å bremse ødeleggelse av insulinproduserende celler ved autoimmun diabetes, slik at behov for insulinbehandling kan utsettes eller reduseres. Diamyd injiseres i en lymfeknute, og er testet på barn og ungdom med diabetes type 1, med lovende resultater. I vår studie ble denne behandlingen testet for første gang på personer med LADA, som per definisjon er minst 30 år ved diabetesdebut.

Målet med pilotstudien var å undersøke om behandling med Diamyd er like sikker og egnet for LADA som for diabetes type 1.

Tre Diamyd-injeksjoner, hver med én måneds mellomrom, ble satt i en lymfeknute i lysken hos 14 personer (30-62 år) ny-diagnostisert med «diabetes type 1-lignende» LADA. Mulige bivirkninger, immunrespons og egenproduksjon av insulin ble deretter undersøkt i ett år.

Diamyd gav ingen alvorlige bivirkninger. Immunresponsen var tydelig, og lik den i studier med diabetes type 1, hvilket er positivt. Noen av resultatene tyder på at behandlingen kan ha bidratt til opprettholdelse av egen insulinproduksjon, men 14 studiedeltakere er for lite til at vi kan si dette sikkert.  

Vi konkluderer med at studieresultatet er lovende og danner et godt grunnlag for en større og placebo-kontrollert studie med Diamyd som behandling for LADA.

 

Originaltittel:   A 1-year pilot study of intralymphatic injections of GAD-alum in individuals with latent autoimmune diabetes in adults
(LADA) with signs of high immunity: No safety concerns and resemblance to juvenile type 1 diabetes

Publikasjon: Diabetes Obes Metab. Juli 2023

Kontaktperson: Ingrid Kathrin Hals

Sist oppdatert 05.12.2023