MoCA – et verktøy i utredning av kognitiv svikt og demens

Deltakere over 70 år i HUNT4 (2017-2019) fikk tilbud om å gjennomføre MoCA-testen som en del av sin HUNT-undersøkelse.

En lekedinosaur ved siden av en blyant
Foto: Colourbox.com

​​Knut Engedal, Linda Gjøra, Jurate Saltyte Benth, Jørgen Wagle, Thale Kinne Rønqvist og Geir Selbæk

The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er en screeningtest som brukes i utredning av mild kognitiv svikt og demens. MoCA-testen skåres fra 0-30 poeng. Høyere poeng tyder på bedre kognitiv funksjon. 

Deltakere over 70 år i HUNT4 (2017-2019) fikk tilbud om å gjennomføre MoCA-testen som en del av sin HUNT-undersøkelse. Vi har utarbeidet norske normer for MoCA-testen ut fra disse undersøkelsene på 4780 kognitivt friske eldre. 

Resultatet man får på MoCA-testen påvirkes av alder, utdanning og kjønn. For friske eldre varierte skåren fra 27 poeng hos kvinner med høy utdanning i aldersgruppa 70-74 år til 22 poeng hos menn over 85 år med lav utdanning. 

I klinisk praksis kan det være nyttig å vurdere testresultatet på MoCA opp mot pasientens alder, kjønn og utdanningsnivå. Vi har utarbeidet en kalkulator hvor disse faktorene kan settes inn for å få et mer riktig bilde av pasientens kognitive nivå.

Kalkulatoren finnes her: https://www.aldringoghelse.no/mocakalkulator/

Originaltittel: The Montreal Cognitive Assessment: Normative Data from a Large, Population-Based Sample of Cognitive Healthy Older Adults in Norway  - The HUNT Study.
Publikasjon: Journal of Alzheimer`s Disease (JAD). Vol. 86, Issue 2, Pages 589-599
Kontaktperson:  linda.gjora@aldringoghelse.no


Sist oppdatert 23.11.2022