MAIA-2: Et spørreskjema om kroppslig bevissthet validert for norske forhold

Formålet med denne undersøkelsen var å validere et skjema rundt oppfatning av egen kropp i et ikke-klinisk utvalg norsk-språklige kvinner og menn over 18 år. Faktorstruktur, indre konsistens og modererende effekt av kjønn ble utforsket.

Et par menn som sitter på en benk med en hund

Foto: Colourbox.com

MAIA 2: Et spørreskjema om kroppslig bevissthet validert for norske forhold

Charlotte Fiskum, Trine Tetlie Eik-Nes, Hamed Abdollahpour Ranjbar, Jannicke Andersen & Mojtaba Habibi Asgarabad

 

Originaltittel: Interoceptive awareness in a Norwegian population: psychometric properties of the Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) 2

Publikasjon: BMC Psychiatry, 2023

Kontaktperson: Trine Tetlie Eik-Nes

Sist oppdatert 24.11.2023