Livsstil blant kvinner etter svangerskapsdiabetes

09.02.2024 - Målet med denne studien var å utforske livsstil (kosthold, fysisk aktivitet, røyking og søvn) hos kvinner med og uten tidligere svangerskapsdiabetes.

En gravid kvinne som spiser en smultring

Foto: Colourbox.com

Hanne Ringvoll, Marit Kolberg, Vegar Rangul, Ingrid Hafskjold, Eirin Beate Haug, Rune Blomhoff, Hege B. Henriksen, Julie Horn


Kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har økt risiko for diabetes og hjerte- og karsykdom senere i livet. Retningslinjer for oppfølging etter svangerskapsdiabetes anbefaler derfor å oppmuntre kvinner til livsstilsendringer for å redusere denne risikoen.
 

Målet med denne studien var å utforske livsstil (kosthold, fysisk aktivitet, røyking og søvn) hos kvinner med og uten tidligere svangerskapsdiabetes og sammenligne med livsstilen til kvinner med svangerskapsdiabetes som deltok i en livsstilsendringsstudie. 

Vi koblet data fra HUNT4 med data fra Medisinsk Fødselsregister for 7551 kvinner som har født barn mellom 2000-2019. Data fra HUNT4-deltakere med svangerskapsdiabetes ble i tillegg sammenliknet med data fra kvinner med svangerskapsdiabetes som deltok i en livsstilsendringsstudie noen måneder etter fødselen. 

Vi fant at en høy andel av kvinnene i HUNT4 populasjon, uavhengig av svangerskapsdiabeteshistorikk, spiste mindre mengder fisk, frukt og grønsaker enn anbefalt. Bare halvparten oppfylte de gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet. Vi fant ingen tydelig forskjell i livsstil mellom kvinner med og uten svangerskapsdiabetes. Resultatene tydet også på at deltakere med svangerskapsdiabetes i livsstilsendringsstudien hadde en mer fordelaktig livsstil sammenliknet med kvinner med svangerskapsdiabetes generelt. 

Kvinner, uavhengig av svangerskapsdiabeteshistorikk, kunne mulig hatt utbytte av ytterligere støtte for livsstilsendring. Likevel er dette trolig enda viktigere hos kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes, grunnet deres forhøyede risiko for fremtidig sykdom. Det er også viktig å være klar over at tilbud om veiledning til livsstilsendring for kvinner med svangerskapsdiabetes kanskje ikke når dem med mest usunn livsstil, og man bør undersøke videre hvordan man også kan nå ut til disse kvinnene. 

Originaltittel: Postpartum lifestyle behaviour among women with prior gestational diabetes mellitus: evidence from the HUNT study

Publikasjon: BMJ Nutrition, Prevention Health, 2023 (BMJNUT_1.PDF)

Kontaktperson: Julie Horn

Sist oppdatert 05.03.2024