Livsstil blant kvinner etter svangerskap med høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning

09.01.2024 - I denne studien ønsket vi å undersøke oppfatning om egen livsstil og forskjellige livsstilsfaktorer blant kvinner etter svangerskap uten komplikasjoner samt etter svangerskap med høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning.

En lege som sjekker en gravid kvinnes blodtrykk

Foto: Colourbox.com

Ingrid Hafskjold, Vegar Rangul, Hanne Ringvoll, Marit Kolberg, Eirin Beate Haug, Rune Blomhoff, Hege B. Henriksen, Julie Horn

 

Kvinner som gjennomgått svangerskap med høyt blodtrykk (svangerskapshypertensjon) eller svangerskapsforgiftning (preeklampsi) har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Veiledende retningslinjer for oppfølging etter svangerskapskomplikasjoner med høyt blodtrykk anbefaler å oppmuntre kvinner til livsstilsendringer for å redusere denne risikoen. Det finnes foreløpig lite forsking om livsstil til mødre med og uten svangerskapskomplikasjoner, noe som kan være viktig for å kunne tilby tilpasset veiledning.  

I denne studien ønsket vi å undersøke oppfatning om egen livsstil og forskjellige livsstilsfaktorer (kosthold, fysisk aktivitet, røyking og søvn) blant kvinner etter svangerskap uten komplikasjoner samt etter svangerskap med høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning. 

Vi koblet data fra den fjerde HUNT undersøkelsen (HUNT4) med data fra Medisinsk Fødselsregister for 7551 kvinner som hadde født barn mellom 2000-2019. Blant disse hadde 610 erfart svangerskapskomplikasjoner med høyt blodtrykk. I tillegg ble data fra HUNT4-deltakere med svangerskapsforgiftning sammenliknet med data fra kvinner med svangerskapsforgiftning som deltok i en livsstilsendringsstudie noen måneder etter fødselen.  

Det var mindre røyking blant kvinner som har erfart svangerskap med høyt blodtrykk, men vi fant ellers ingen ytterligere forskjell i livsstil blant kvinner etter svangerskap med eller uten høyt blodtrykk. Derimot var kvinner som har gjennomgått et svangerskap komplisert av høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning mindre tilfreds med egen livsstil sammenlignet med kvinner uten disse komplikasjonene. Kvinner med svangerskapsforgiftning som deltok i en livsstilsendringsstudie noen måneder etter fødselen tenderte til å ha en sunnere livsstil enn kvinner med tidligere svangerskapsforgiftning i HUNT4.  

Videre forskning bør undersøke hvordan rekruttering til livsstilsendringsstudier kan sikres, spesielt av deltakere med mer usunn livsstil.   

Originaltittel: Postpartum Lifestyle Behaviors among Women with Hypertensive Disorders of Pregnancy: Data from the HUNT Study

Publikasjon: International Journal of Environmental Research and Public Health IJERPH Postpartum lifestyle behaviours among women with HDP.pdf (1).PDF

Kontaktperson: Julie Horn

Sist oppdatert 05.03.2024