Læringsprosessen hos ledere i løpet av en helsefremmende lederskapsintervensjon

De stadig mer krevende psykososiale arbeidsforholdene i offentlig sektor krever at det innføres nye helsefremmende tiltak rettet mot de ansatte.

Læringsprosessen hos ledere i løpet av en helsefremmende lederskapsintervensjon

Foto: Colourbox.com

Bodil J Landstad
For å møte dette behovet, må ledere i førstelinjen øke sin kompetanse innen helsefremmende ledelse.

18 ledere innen offentlig sektor i ulike kommuner ble intervjuet i samband med gjennomføringen av en intervensjon. Analysen viste blant annet at ledere trenger tid for refleksjon og kollegiale diskusjoner for å skape en arena for helsefremmende ledelse.
Ledere er også avhengige av å være involvert i planlegging av tiltak og aktiviteter, for å kunne heve sine kunnskaper og ferdigheter innen helsefremmende ledelse. De oppfattet det som vanskelig å gjennomføre forbedringstiltak som skal prøves ut i prosjektform, uten å ha vært med i planleggingen.

Studien ga oss et innblikk i at først når organisasjonen forstår hvordan lederne lærer, hva de trenger å lære og hva de ønsker å lære om helsefremmende arbeid, da kan tilrettelagte intervensjoner være nyttige.

Originaltittel: Manager's learning process during a health-promoting leadership intervention
Publikasjon: Health Education, august 2019

Sist oppdatert 24.01.2023