Lavterskel smertemestringstiltak gjør en positiv forskjell i livet til personer med langvarige smerter

Hensikten med denne studien var å utforske hvordan deltakerne i to forskjellige lavterskel smertemestringstiltak i primærhelsetjenesten erfarte tiltakenes innhold og form.

En lege som sjekker pasient med smerte

Foto: Colourbox.com

Ragnhild Hestmann, Ola Bratås & Kjersti Grønning 

Å leve med langvarige og kroniske smerter kan være utfordrende. Det er derfor viktig å lære seg å mestre smertene på en best mulig måte. Helsetjenesten tilbyr forskjellige typer smertemestringstiltak, men vi mangler kunnskap om effekten av tiltakene, og hvordan deltakere opplever både tiltakets innhold og form. 

Hensikten med denne studien var derfor å utforske hvordan deltakerne i to forskjellige lavterskel smertemestringstiltak i primærhelsetjenesten erfarte tiltakenes innhold og form. Det ene tiltaket var et smertemestringskurs som bestod av undervisning, erfaringsutveksling og praktiske avspenningsøvelser. Kurset varte 2,5 timer hver gang, og foregikk over en periode på 6 uker. Det andre tiltaket var et utendørs «drop-in» tilbud med 1 times lett fysisk aktivitet bestående av middels til hurtig gange, og enkle styrkeøvelser.

Studiedeltakerne ble tilfeldig utvalgt til å delta enten på smertemestringskurset eller i «drop-in»-tilbudet. Av disse ble 17 personer i alderen 32 til 74 år intervjuet spesielt for å utforske deltakernes erfaringer med tiltakene. Smerteproblematikken var hovedsakelig relatert til muskel- og skjelettsykdommer.

Resultatet av intervjuene viste at begge tiltakene var nyttige. Gjennom undervisning, erfaringsutveksling med likesinnede, og fysisk aktivitet erfarte deltakerne at de fikk ny innsikt i hvordan de bedre kunne mestre smertene. De lærte seg nye mestringsteknikker, og de erfarte at fysisk aktivitet holdt smertene på avstand. Majoriteten erfarte at gruppetilhørigheten med likesinnede var positivt, mens noen erfarte det motsatte.

Oppsummert viser denne studien at begge smertemestringstiltakene gjorde en positiv forskjell i hverdagen for personer som lever med langvarige smerter.

Originaltittel:   Chronic pain self-management interventions in primary care – does it make any difference? A qualitative study.

Publikasjon: BMC Health Services Research

Kontaktperson: Kjersti Grønning

 

 

Sist oppdatert 18.12.2023