Kroppsmasseindeks målt over 42 år og risiko for hjerneinfarkt i HUNT studien

Fedme og overvekt er en av de viktige risikofaktorene som kan forandres for å redusere risiko for hjerneinfarkt. Vi var nå interessert i å undersøke om varighet av overvekt eller fedme i løpet av voksen alder har forskjellig innvirkning på risiko for hjerneinfarkt.

Kroppsmasseindeks målt over 42 år og risiko for hjerneinfarkt i HUNT studien
Foto: Colourbox.com

Jens W. Horn, Tingting Feng, Bjørn Mørkedal, Dagfinn Aune, Linn Beate Strand, Julie Horn, Kenneth J. Mukamal and Imre Janszky​

Fedme og overvekt er en av de viktige risikofaktorene som kan forandres for å redusere risiko for hjerneinfarkt. 

De fleste studier som har undersøkt denne sammenhengen er basert på en enkeltstående måling av Kroppsmasseindeks  

Kroppsmasseindeks (KMI) beregnes ut fra en persons vekt og høyde, og er for de fleste et godt mål på mengden kroppsfett. KMI kalles også BMI (body mass index). 

Vi var nå interessert i å undersøke om varighet av overvekt eller fedme i løpet av voksen alder har forskjellig innvirkning på risiko for hjerneinfarkt. 
Vi har derfor sammenlignet deltagere fra HUNT-studien som har behold normal vekt over hele voksenalder med deltagere som har vært overvektige hele tidsperioden eller har utviklet overvekt eller fedme over en 42 års tidsperiode. Vi fant at personer med overvekt eller fedme hadde høyere risiko for hjerneinfarkt enn de som har holdt normal kroppsvekt. Studien viste også at utvikling av overvekt tidlig i livet har større betydning enn utvikling av overvekt senere i livet. 

Resultater av studien tyder på at det er spesielt viktig å fokusere på forebyggende tiltak mot vektøkning i ung alder enn senere i livet for å redusere risiko for hjerneinfarkt. 

Kontaktperson: Jens Horn
Originaltittel: Body Mass Index Measured Repeatedly over 42 Years as a Risk Factor for Ischemic Stroke: The HUNT Study
Publikasjon: ​​Nutrients 2023, 15, 1232​


Sist oppdatert 09.05.2023