Eivor A. Laugsand, Frank Skorpen, Stein Kaasa, Rainer Sabatowski, Florian Strasser, Peter Fayers og Pål Klepstad

Kreftpasienters plager med forstoppelse ved bruk av opioider

Det er stor variasjon i hvilken effekt og hvilke bivirkninger den enkelte kreftpasient opplever når de får sterke smertestillende i form av opioider.

Fremoverbøyd kvinne holder seg til magen. Foto.
Foto: colourbox.com
Noen trenger en stor dose opioider (for eksempel morfin, oxycontin og fentanyl) for å oppnå smertestillende effekt, og får nesten ingen bivirkninger. Andre får bivirkninger selv av små doser.

Forstoppelse er noe mange opplever, men blir ofte lite vektlagt og underbehandlet. Dette kan gi betydelig redusert livskvalitet. Målet med denne studien var å finne faktorer som kjennetegner de pasienten som plages av forstoppelse, i håp om kunne tilby disse en bedre behandling.

Både genetiske og ikke-genetiske faktorer tilknyttet forstoppelse ble undersøkt som del av en stor europeisk studie blant 2294 kreftpasienter behandlet med opioider.

Forstoppelse var mer vanlig og plagsomt blant de som var innlagt på sykehus, de som var mest immobilisert, de som hadde mest redusert daglig funksjonsevne eller de som hadde kreft med spredning. 

Det var også forskjeller knyttet til hvilke avføringsmidler som ble gitt. Fem genetiske varianter i fem ulike gener var i tillegg assosiert med forstoppelse. 

Alder, kjønn, kroppsmasseindex (BMI), type kreft, type opioid, dose og lengde på behandling var ikke like avgjørende for om pasienten opplevde forstoppelse.


Kontaktperson: Eivor A. Laugsand
Publikasjon: Clinical and Translational Gastroenterology (PDF)
Originaltittel: Genetic and Non-genetic Factors Associated With Constipation in Cancer Patients Receiving Opioids. Clinical and Translational Gastroenterology 2015, 6, e90;doi10.1038/CTG.2015.10. (HTML) 

Sist oppdatert 19.03.2018