Komplett løsning av 11 år gammel mekanisk hjerteklaff

En ung pasient som ble operert grunnet medfødt hjerteklaffefeil 11 år tidligere ble akutt syk under joggetur. Han fikk varslet to tilfeldige forbipasserende før han besvimte. Ved ankomst sykehus falt han helt sammen og var kritisk syk.

Bakgrunn mønster
Foto: Colourbox.com
Håvard Dalen MD, PhD and Jon Magne Letnes MD, PhD

Undersøkelser i akuttmottak avdekket at den mekaniske hjerteklaffen hadde løsnet og fulgt blodstrømmen ut i hovedpulsåra.  

Pasienten ble umiddelbart overført til St. Olavs hospital for kirurgi. Der ble den løsnede klaffen fjernet og en ny hjerteklaff ble operert inn.  

Pasienten kom seg fint, men trengte forbigående sirkulasjonsstøtte med ekstrakorporal membranoksygenering, såkalt ECMO. Han ble utskrevet med minimal følgetilstand etter skaden, og ved kontroll 3 måneder etter hendelsen var han tilbake i arbeid. Undersøkelsene avdekket kun minimal funksjonsnedsettelse av hjertet. Årsaken til at hjerteklaffen løsnet var en symptomfri betennelsestilstand (endokarditt).  

Beskrivelsen dette av sykdomstilfellet viser den ultimate suksess av en velfungerende prehospital til hospitaltjenseste.  

Komplett løsning av kirurgiske hjerteklaffer er tidligere kun beskrevet i en håndfull tilfeller verden over. Beskrivelsen bidrar dermed også med viktig informasjon til alle som behandler pasienter med kunstige hjerteklaffer. 

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Real-time automatic quantification of left ventricular function by hand-held ultrasound devices in patients with suspected heart  failure: a feasibility study of a diagnostic test with data from general practitioners, nurses and cardiologists.
Sist oppdatert 27.04.2023