Komplekse erfaringer med fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet fremmer som kjent god helse. For personer med spiseforstyrrelser kan imidlertid fysisk aktivitet utvikle seg til et problem som gir alvorlige konsekvenser for helse og livskvalitet.

Komplekse erfaringer med fysisk aktivitet
Foto: Colourbox.com

Ida Aarmo, Arve Almvik, Marit Danielsen

I denne studien har vi intervjuet seks personer med spiseforstyrrelser og problemer med overdreven aktivitet, med hensikt å utforske deres erfaringer med fysisk aktivitet.

Funn
Deltakere i studien er i fysisk aktivitet på ulike måter, eksempelvis trening på treningssenter, løping og gåturer. Flere forteller også om en slags hvileløshet eller rastløshet, hvor de føler de må være i aktivitet store deler av tiden. De fleste er i aktivitet alene, og flere erfarer en form for tvang om at de måte være i aktivitet. Felles for flere er også at det er vanskelig å utsette eller variere aktiviteten de holder på med. Deltakerne erfarer fysisk aktivitet som både positivt og negativt. Flere opplever at fysisk aktivitet gir ro, en opplevelse av at kroppen fungerer og et håp om å bli frisk fra spiseforstyrrelsen.  Vi ser samtidig at flere opplever at de må være fysisk aktive, og at aktiviteten går foran skole, jobb og sosiale relasjoner. Deltakerne beskriver ulike faktorer som motiverer til å være fysisk aktiv. Eksempler på dette er uro/rastløshet, vonde følelser, tanker om at de må forbrenne kalorier og et ønske om å gjøre noe fornuftig.

Konklusjon
Studien belyser kompleksiteten knyttet til fysisk aktivitet hos personer med spiseforstyrrelser, og understreker viktigheten av å utforske den enkeltes erfaringer.

​---​------------------------------------

Originaltittel: Erfaringer med fysisk aktivitet blant kvinner med spiseforstyrrelser. En intervjustudie  
Publikasjon: Fysioterapeuten mars 2021


Sist oppdatert 02.02.2023