Kliniske prosjekter fremmer sykepleiestudenters bevissthet om kunnskapsbasert praksis

Målet med denne studien var å utforske sykepleierstudenters erfaringer med å gjennomføre kliniske prosjekter i sin avsluttende eksamen, bacheloroppgaven

En person i rullestol som snakker med en person i hvit skjorte
Foto: Colourbox.com

​Kjersti Grønning, Guro Karlsholm og Beate André

​Sykepleierutdanningen skal utdanne sykepleiere som utøver omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie. Det innebærer at studentene må lære om kunnskapsbasert praksis og hva det innebærer å arbeide kunnskapsbasert. 

Målet med denne studien var derfor å utforske syke​​pleierstudenters erfaringer med å gjennomføre kliniske prosjekter i sin avsluttende eksamen, bacheloroppgaven. De kliniske prosjektene varierte i tema og ble gjennomført i samarbeid med sykepleiere i sykehus, i hjemmetjenesten og i sykehjem. 

Vi gjennomførte tre gruppeintervjuer med totalt 18 studenter. I intervjuene kom det frem at studentene tilegnet seg viktig kunnskap om hva kunnskapsbasert praksis betyr og hvordan kunnskap utvikles. Studentene reflekterte kritisk over hva «evidens» egentlig betyr i sykepleiefaget. Hva er sannhet, og hvilken betydning forskningsresultater kan ha for klinisk sykepleiepraksis? 

Kunnskapsbasert praksis
Arbeidet med de kliniske prosjektene gav også studentene verdifull praktisk erfaring i hvordan sykepleiere kan drive med forskning og viktigheten av at sykepleiere holder seg faglig oppdaterte. Flere studenter fortalte at arbeidet med de kliniske prosjektene var motiverende.De kunne tenke seg å gjennomføre flere prosjekter når de startet å arbeide som sykepleiere. Studentene erfarte imidlertid at det var stor variasjon mellom enhetene i sykehus, hjemmetjenesten og sykehjem når det gjaldt kultur for forskning. Noen steder var sykepleierne involvert i legenes forskning, men det var ingen sykepleiere som ledet egne forskningsprosjekter. 

Våre resultater viser at arbeid med kliniske prosjekter på bachelornivå fremmer studentens bevissthet over hvordan kunnskap blir til, hva kunnskapsbasert praksis er, og det kan motivere fremtidige sykepleiere til å utvikle egne prosjekter for å forbedre klinisk sykepleiepraksis.

Originaltittel: Undergraduate Nursing Students' Experiences of Conducting Clinical Research Projects in Their Bachelor Theses - a Qualitative Study​Sist oppdatert 17.10.2022