Kan snus gi halsbrann og sure oppstøt?

Overlege og forsker Eivind Ness-Jensen tror snusere kutter ut eller reduserer snusbruken om de opplever halsbrann og sure oppstøt.

En mann med skjegg i labfrakk
Overlege og forsker Eivind Ness-Jensen

I den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) viste det seg at hele fem prosent av befolkningen var plaget med dette.

- I min praksis som lege, og som forsker, har jeg jobbet mye med halsbrann og sure oppstøt. Dette er noe som plager veldig mange, og vi lurer på hva dette skyldes, sier Eivind Ness-Jensen.

Overlegen og forskeren ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger og HUNT forskningssenter ved NTNU ville derfor undersøke om snusbruk kunne være en av årsakene.

- Vi vet at gener, overvekt og røyking betyr noe for om en har halsbrann og sure oppstøt, men i dag er det færre og færre som røyker og flere og flere som snuser. Vi undersøkte om personer som snuset hadde flere tilfeller av disse plagene enn de som ikke snuset, sier Ness-Jensen.

De første resultatene viste overraskende nok at de som brukte snus hadde mindre plager med halsbrann og sure oppstøt, som kunne tyde på at snus hadde en beskyttende effekt.

- Men vi tror at dette ikke stemmer. For da vi så nærmere på dataene, så vi at de som hadde sluttet å snuse, og de som snuste lite, var mer plaget, sier Ness-Jensen.

- Konklusjonen vår er derfor at de som snuser får mer plager med halsbrann og sure oppstøt, og kan få så mye plager at de reduserer bruken eller slutter helt med snus.

Han sier denne forskningen er et eksempel på at det første resultatet man får ikke alltid stemmer overens med det en hadde forventet, og at en da må gå nøyere etter i dataene for å forsøke å finne en årsak.

- Det gjorde vi her. Det som så ut til å være en beskyttende faktor ved snusbruk, stemmer sannsynligvis ikke. Det ser heller ut til at folk kutter ut snusing, eller reduserer bruken, hvis de plages mye med halsbrann og sure oppstøt.

Vitenskapelig artikkel publisert oktober 2016

Relatert: Hør intervju om halsbrann og sure oppstøt med Eivind Ness-Jensen på NRK Trøndelag :

Eivind Ness-Jensen NRK Radio 16. januar 2017

Eivind Ness-Jensen NRK Radio 27. januar 2014
 

Sist oppdatert 29.08.2017