Jakten på bedre helse med HUNT

HUNT har vist betydelige endringer i folkehelseutviklingen.

En gruppe mennesker som trener

Foto: Colourbox.com

Mål
Helseundsersøkelsen i Trøndelag (HUNT) har samlet inn befolkningsdata gjennom store undersøkelser de siste fire tiårene, og har så langt samlet data fra 240.000 deltakere. Deltakerne følges gjennom ulike livsfaser, fra undersøkelse til undersøkelse, og i norske nasjonale helseregistre.

 

Metoder
HUNT har flere styrker; den følger folkehelseutviklingen over tid, dataene kan brukes i helsetjenesteforskning, forskning på forskjellige sykdommer, studier av årsakssammenhenger, sykdomsforløp og konsekvenser, og for å studere samspill mellom arv og miljø.

 

Resultater
HUNT har vist betydelige endringer i folkehelseutviklingen, som for eksempel en nedgang i gjennomsnittlig blodtrykk og hvilepuls blant voksne, økende forekomst av overvekt, betydelige geografiske og sosiale ulikheter i helse, økende psykiske plager blant ungdom og unge voksne med motsatt utvikling blant eldre. Data fra HUNT har blitt brukt i flere store internasjonale forskningsprosjekter. HUNT har lagt stor vekt på å ivareta forskningsetikk, personvern og datasikkerhet. De norske myndighetene etablerte en nasjonale forskrifter for undersøkelsene fra tidspunktet da personvernforordningen ble innført i 2018.

 

Konklusjon
Forskere kan søke om tilgang til HUNT-data, forutsatt at de har fått prosjektgodkjenning fra en forskningsetisk komité for medisin og helsefag. Informasjon om søknad og betingelser for tilgang til data er tilgjengelig på www.ntnu.edu/hunt/data.

 

Sist oppdatert 10.10.2023