Hva er viktig for oppfølging etter fødselen for kvinner som har opplevd svangerskapsforgiftning?

25.02.2024 - Målet med studien var å utforske disse kvinnenes erfaringer med og ønsker for oppfølging etter fødselen.

En kvinne som holder et stetoskop mot en gravid kvinnes mage

Foto: Colourbox.com

Eirin Arntzen, Ranveig Jøsendal, Heidi Linn Sandsæter, Julie Horn

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning (preeklampsi) har omtrent dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet sammenlignet med kvinner uten svangerskapskomplikasjoner. På bakgrunn av dette anbefales det at kvinner med svangerskapsforgiftning følges nøye opp etter fødselen for å oppdage og forebygge sykdom senere i livet. Imidlertid mangler vi kunnskap om hvordan kvinner som har gjennomgått svangerskapsforgiftning opplever oppfølgingen i det norske helsevesenet.

Målet med studien var å utforske disse kvinnenes erfaringer med og ønsker for oppfølging etter fødselen. Vi intervjuet 17 kvinner som hadde født 9-20 måneder tidligere, etter et svangerskap med svangerskapsforgiftning.

Vi identifiserte flere områder som kvinnene mener preger oppfølgingen de fikk etter fødsel. Kvinnene følte seg overlatt til seg selv etter fødselen, de erfarte at deres egen helse ikke prioriteres, og beskrev at oppfølgingen ikke var systematisert. De savnet mer informasjon og støtte til livsstilsendringer.

Manglende kunnskap om sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom, dårlig kvalitetssikring av overgangen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, tilfeldig oppfølging og manglende støtte til livsstilsendringer bidrar til at helsevesenet går glipp av en viktig mulighet for forebygging av hjerte- og karsykdommer i denne gruppen kvinner.

Funnene i denne studien understreker behovet for en mer systematisk oppfølging av kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning. Videre forskning er nødvendig for å undersøke om bruk av automatisk innkalling og standardiserte retningslinjer kan forberede oppfølgingen etter fødsel.

Originalartikkel: Postpartum followup of women with preeclampsia: facilitators and barriers. A qualitative study.
Publikasjon: BMC Pregnancy and Childbirth, desember 2023
Kontaktperson: Julie.Horn@hnt.no

 

 

Sist oppdatert 05.03.2024