Holdninger, preferanser og trening i kirurgisk behandling av pilonidal sykdom

Pilonidal sykdom eller «tvilling» på folkemunne er en kronisk hudtilstand med opprinnelse i hårsekkene i «rompesprekken». Det rammer som regel tenåringer og unge voksne. Selv om det ikke er noe farlig, kan symptomene (blødninger, infeksjon, smerter og lukt) være ganske hemmende for pasienten.

Foto: Colourbox.com
Mari Odlo, Julie Horn & Athanasios Xanthoulis 

Det finnes mange forskjellige kirurgiske teknikker som benyttes ved denne behandlingen. Noen av teknikkene er gammeldagse og utdaterte og andre er nyere. Det finnes imidlertid ikke konsensus for hvilke metoder som er de beste og bør benyttes.

Formålet med studien var å finne ut hvilke metoder som faktisk brukes i Norge i dag, og hvilken opplæring som blir gitt   for denne typen kirurgi. I tillegg ville vi vite om pasientgruppen er underprioritert.

Vi inviterte alle medlemmene i norsk kirurgisk forening til å svare på et elektronisk spørreskjema. Den mest brukte metoden var Bascoms kløft-løft-operasjon. Mindre omfattende operasjoner var også brukt av mange.

De «gamle» teknikkene var mindre brukt, men ble benyttet av 20% av deltagerne, noe som tyder på at det fortsatt er et forbedringspotensial. De fleste deltagerne oppga at de hadde fått opplæring i denne typen kirurgi under veiledning fra en annen spesialist.

Deltagerne rapporterte at de opererte få pasienter per år; to tredjedeler utførte under 10 operasjoner årlig. Over 70% av kirurgene var enige i påstanden at pasienter med tvilling ofte var underprioritert, og at denne type kirurgi hadde lav status i kollegiet sammenliknet med behandling av andre tilstander.

Kontaktperson: Athanasios Xanthoulis
Originaltittel: Surgery for pilonidal sinus disease in Norway: training, attitudes and preferences: a survey among Norwegian surgeons
Sist oppdatert 27.04.2023