Elisabeth Hansen, Stig Vinberg, Kjell Terje Gundersen, Bodil Landstad

Har styrketrening innvirkning på helserelatert livskvalitet for personer som er i ferd med å utvikle diabetes type 2?

Målet med studien var dels å vurdere forskjeller i helserelatert livskvalitet blant overvektige med risiko for å utvikle diabetes type 2, og dels å undersøke om styrketrening hadde innvirkning på slik livskvalitet.

Har styrketrening innvirkning på helserelatert livskvalitet for personer  som er i ferd med å utvikle Type 2 Diabetes?format=webp&
Foto: Colourbox.com
Forskning viser at det finnes en sammenheng mellom nedsatt glukoseintoleranse og overvekt. Dette er et folkehelseproblem som øker risikoen for å utvikle diabetes type 2, forhøyet blodtrykk og redusert livskvalitet.

18 personer med nedsatt glukoseintoleranse, og som dermed sto i fare for å utvikle diabetes type 2, deltok i studien. Deltakerne ble rekruttert fra HUNT2-undersøkelsen, og ble tilfeldig delt inn i to grupper. 

Gruppe 1 fikk tilrettelagt styrketrening utført etter maksvekt-prinsippet. Gruppe 2 fikk tilrettelagt utholdende styrketrening med lavere vekter og flere repetisjoner enn gruppe 1. 

Begge gruppene trente tre ganger per uke i fire måneder. Helserelatert livskvalitet ble undersøkt med hjelp av spørreskjemaet SF-36 (kortformen) før og etter treningsintervensjonen.

Resultatene fra studien viser at mennesker med nedsatt glukoseintoleranse har en klart lavere score på helserelatert livskvalitet enn hos den øvrige befolkningen.

Når man sammenlignet data fra før og etter perioden med styrketrening, så man at oppfattelsen av smerte i kroppen var noe redusert. 

Styrketrening har dermed en innvirkning på smerter i kroppen, noe som i sin tur fører til bedring i selvopplevd livskvalitet.

Kontakt: bodil.landstad@hnt.no
Publikasjon: Health, 2016: 8, 1323-1334
Originaltittel:  Resistance Training in People at Risk of Developing Type 2 Diabetes and Their Experience of Health-Related Quality of Life

Sist oppdatert 07.02.2018