Gruppebehandling for pasienter med fedme og overspisingslidelse

Behandlingen som i dag møter pasienter med fedme handler mest om å spise mindre, sunnere og trene mer. I noen tilfeller får pasienter tilbud om fedmeoperasjoner. De 42 voksne som deltok i studien var pasienter som hadde oppsøkt Fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital.

Gruppebehandling for pasienter med fedme og overspisingslidelse

Trine T. Eik-Nes, KariAnne Vrabel, Jayanthi Raman, Melinda Rose Clark, Kjersti Hognes Berg​

Alle hadde fedme av tredje grad, det vil si en BMI på 40 eller mer, eller fedme av andre grad med tilleggsproblematikk. I tillegg hadde alle pasienter en overspisingslidelse, en spiseforstyrrelse.
Behandlingsmetoden som ble brukt i studien ble utviklet av Trine T. Eik-Nes og Kjersti Hognes Berg. Et tverrfaglig team gjennomførte utredning og behandlingen som la vekt på trygghet og åpenhet.
Deltakerne var samlet i 30 timer over ti uker. Etter hver økt med undervisning fikk
pasientene, i mindre grupper, trening i å «dissekere» sin egen hverdag. Alle 42 gjennomførte behandlingen som bestod av undervisning og bevisstgjøring om sammenhengen mellom vekt og psykisk helse.

I løpet av de ti ukene var målet at de skulle bli mer bevisst hvilke utfordringer de hadde i hverdagen, og hvilke strategier som kunne hjelpe. På denne måten fikk hver enkelt
tilpassede mål og tiltak. Pasientene opplevde reduksjon i antall episoder med   overspising og en vesentlig bedring i følelsesmessige problem– indre uro, angst, nedstemthet, irritabilitet.
I tillegg 
rapporterte pasientene at de opplevde langt mindre begrensninger av sine sosiale aktiviteter.

Studien ble gjennomført i Helse Nord-Trøndelag ved Stjørdal Distriktspsykiatriske Senter (DPS) i samarbeid med Fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital.

Originaltittel: A Group Intervention for Individuals With Obesity and Comorbid Binge
Eating Disorder: Results 
From a Feasibility Study.
Publikasjon: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.738856/full​
Sist oppdatert 08.03.2022