Forskerintervjuer på NRK

Hør den faste spalten «Forskerdaten» på NRK, hvor forskere fra Helse Nord-Trøndelag deltar i radiointervjuer om aktuell forskning ved helseforetaket.

Forskerintervjuer på NRK
Foto: colourbox.com

2020 06 29 Overlege Marthe Halsan  Liff - Reumatisme og trening (MP3)2020 05 11_Overlege ph.d. Håvard Dalen - Hjerteundersøkelse ved lokalsykehus + litt om tilstanden på hjerteavd. de siste ukene (MP3)

2020 03 30, Ortoped Anders Hynne
Sammenhengen mellom kroniske sykdommer, benstruktur og benbrudd (MP3)

2020 02 10, Overlege Odd Eirik Elden
Overlevelse hjertestans i Nord-Trøndelag (MP3)

2019 12 30, Overlege, førsteamanuensis ph.d. Eivind Ness-Jensen
Utvikling av Cøliaki (MP3)

2019 11 11, Klinisk ernæringsfysiolog ph.d. Siren Nymo
Fedmeoperasjoner (MP3)

2019 09 30, Overlege Katrine Kveli Fjukstad
Alvorlige psykiske lidelser og helse (MP3)

2019 08 04, Konst overlege ph.d. Kent Gøran Moen
Hodeskader (MP3)

2019 02 25, LiS-lege ph.d. Lasse Marius Sande Honningsvåg
Hjernens hvite substans (MP3)

2019 01 07, Fysioterapeut ph.d. Marit Danielsen
Spiseforstyrrelser og trening (MP3)

2018 08 13, Overlege PhD Oluf Dimitri Røe
Del 1, lungekreft og blodprøver (MP3)

2018 08 13, Overlege PhD Oluf Dimitri Røe
Del 2, lungekreftkalkulator (MP3)

2018 04 09,  Rådgiver Innovasjon Hilde Kjeldstad Berg
Innovasjon i Helse Nord-Trøndelag for å møte morgendagens krav til helsestell og behandling (MP3)

2018 02 19, Psykologspesialist PhD Jo Magne Ingul
Utvidet skolehelsetjeneste (MP3)

2017 10 09, PhD-stud Siren Nymo
Hvorfor er det så vanskelig å holde vekta etter slanking? (MP3)

2017 05 29, Ole Kristian Thu
  Rosenrot og interaksjon mellom medisiner (WAV)

2017 04 18, Rådgiver FFE  Arne Okkenhaug
  Pasientskader i psykisk helsevern og rus (WAV)
2017 02 27, PhD-stud Hege Rasmussen
  Frontotemporal Demens (WAV)

2017 01 16, PhD Eivind Ness-Jensen
  Halsbrann og sure oppstøt (WAV)

---------------------------------------------------------------​2013 10 03, dr.med.  Bodil J Landstad
  Lederskapet og medarbeideres helse (MP3)

2013 10 21,  PhD Eystein Stordal, 
   Demensgåten (MP3)
2013 12 09;  PhD Sigrid Bjørnelv 
  Forskning på spiseforstyrrelser (MP3)
2014 01 27, PhD  Eivind Ness-Jensen
  Halsbrann og sure oppstøt (MP3)
2014 03 17  PhD Håvard Dalen
  Lommeultralyd og diagnose av hjerteproblemer (MP3)
2014 04 28, PhD Bjørn Gjervan
  Voksne med ADHD (MP3)
2014 06 16  PhD Tina Eilertsen
  Overvekt i svangerskap og fødsel (MP3)
2014 07 28, PhD Marit Danielsen
  Kompulsiv trening blant ungdom (MP3)
2014 10 27, PhD Solfrid Romundstad
  Humor og overlevelse av alvorlig sykdom (MP3)
2014 12 15 , PhD Jonas Vaag
  Søvnvansker og mental helse blant musikere (MP3)
2015 02 16  Oluf D Røe
  Jakten på den kurable lungekreft (MP3)
2015 03 16,  PhD Jo Magne Ingul
  Lavterskeltilbud psykolog (MP3)
2015 04 27, dr.med. Tom Harald Edna
  Forskning i kirurgisk klinikk (MP3)

2015 06 15,  PhD Hege S Haugdal
  Respiratorbehandling (MP3)
2015 08 24, PhD-stud. Siren Nymo
  Mat og vekt
2015 10 12, PhD-stud. Trine Tetlie Eik-Nes
  Spiseforstyrrelser, slanking og vektmisnøye (MP3)

2016 01 11, Klinikkleder Øystein Sende
  Pasientbehandling og forskning hånd i hånd (MP3)

 

2016 02 22, PhD Eivor Laugsand
  Kreftpasienters plager (MP3)

2016 04 11, PhD  Arve Strandheim
  Ungdommer og rus (MP3)
2016 05 23, PhD Ignacio Catalan
  Inflammatorisk tarmsykdom og immunforsvaret (MP3)
2016 08 08, PhD-stud.  Hanne Sorger
  Navigasjon i kroppen i kamp mot lungekreft (MP3)
2016 09 19, PhD Lise T Gustad
  Halverte dødeligheten ved sepsis (WAV)
2016 12 19, PhD Sara Germans Selvik
  Diagnostisering av personlighetsforstyrrelse (WAV)

Sist oppdatert 04.09.2020