Forekomsten av fettleversykdom i Nord-Trøndelag

Hensikten med studien var å beregne forekomsten av fettleversykdom og studere risikofaktorer for sykdommen i en generell norsk befolkning.

Et nærbilde av en persons munn
Bilde: Colourbox.com

Erika R. Bjørnå, Martine T. Engelsen, Hashem B. El-Serag & Eivind Ness–Jensen​

Bakgrunn
Ikke-alkoholisk fettleversykdom er den vanligste leversykdommen i verden og forekomsten er økende. Det er ikke kjent hva
forekomsten til sykdommen er, og hvilke risikofaktorer sykdommen har i Norge.

Formål
Hensikten med studien var å beregne forekomsten av fettleversykdom og studere risikofaktorer for sykdommen i en generell
norsk befolkning.

Metode
Studien ble basert på data fra den tredje Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT3) fra 2006 til 2008, og diagnoseopplysninger fra
Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital. Individer med fettleversykdom ble identifisert basert på en blodprøve (ALAT) tatt i
HUNT3. Deltakere med andre diagnostiserte leversykdommer eller høyt alkoholinntak ble ekskludert.

Resultater
Blant 50 006 HUNT3 deltakere med målt ALAT-verdi fikk 2 373 påvist fettleversykdom, tilsvarende en forekomst på 4,7 % i
befolkningen. Fedme, og spesielt stor mage, økte risikoen for fettleversykdom, og risikoen økte med økende grad av overvekt.
Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes mellitus økte også risikoen for fettleversykdom.

Konklusjon
Fettleversykdom er en hyppig tilstand i den generelle norske befolkningen og er vanligere hos personer med fedme, høyt
blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes mellitus.​

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Originaltittel
Prevalence and risk factors of nonalcoholic fatty liver disease in a general population, the HUNT study.

Kontaktperson
Eivind Ness-Jensen

Sist oppdatert 05.09.2023