Forekomst og dødelighet av sepsis i Norge i perioden 2008-2021, og innvirkning av Covid-19 pandemien

For å kunne planlegge helsetilbud til pasienter med sepsis er det viktig å øke vår kunnskap om hvor mange som innlegges og hvor mange som dør med sepsis i norske sykehus.

En marihøne på et hjerteformet objekt
Foto: Colourbox.com

Nina Vibeche Skei, Tom Ivar Lund Nilsen, Siri Tandberg Knoop, Hallie Prescott, Stian Lydersen, Randi Marie Mohus, Alen Brkic, Kristin Vardheim Liyanarachi, Erik Solligård, Jan Kristian Damås, Lise Tuset Gustad​

Sepsis er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse, sykelighet og død i hele verden. Mange som overlever sepsis lever med helseplager og redusert livskvalitet. For å kunne planlegge helsetilbud til pasienter med sepsis er det viktig å øke vår kunnskap om hvor mange som innlegges og hvor mange som dør med sepsis i norske sykehus.

Vi har undersøkt forekomst og sykehusdødelighet av sepsis i Norge i perioden 2008-2021. Vi fant at det i gjennomsnitt var 3200 pasienter som ble innlagt med sepsis hvert år. En av fire sepsispasienter opplevde å bli innlagt med sepsis mer enn en gang. Antall innleggelser med sepsis var økende mellom 2008 til 2021, fordi flere pasienter fikk sepsis gjentatte ganger. Vi fant at pasienter over 60 år var mest utsatt for gjentatte sepsisinnleggelser. I samme periode ble sykehusdødeligheten redusert med en tredjedel, og størst var nedgangen blant de som ble innlagt med sepsis for første gang.

Under COVID-19 pandemien (2020 og 2021) ble færre innlagt med sepsis, samtidig som dødeligheten av sepsis i sykehus gikk opp. I denne perioden var COVID-19 årsak til 1 av 10 innleggelser med sepsis. Sammenlignet med andre sepsispasienter hadde pasienter med COVID-19 som årsak til sepsis i gjennomsnitt noe høyere dødelighet.

Budskapet fra denne studien er at antallet pasienter som overlever sepsis er økende. For å forhindre gjentatte innleggelser er det viktig med tilrettelagt oppfølging etter utskrivelse. Nedgangen i antall sepsisinnleggelser under pandemien i kombinasjon med økt dødelighet gir grunn til bekymring, og tiltak som ble gjort for å forhindre spredning av SARS-CoV-2 bør undersøkes nærmere.

Originaltittel: Long-term temporal trends in incidence rate and case fatality of sepsis and COVID-19-related sepsis in Norwegian hospitals, 2008–2021: a nationwide registry study.
Publikasjon: Skei NV, et al. BMJ Open 2023;13:e071846. doi:10.1136/bmjopen-2023-071846 1​
Kontaktperson: Nina SkeiSist oppdatert 07.09.2023