Er svangerskapsforgiftning en årsak til senere hjerte-karsykdom hos barn som ble utsatt for svangerskapsforgiftning i fosterlivet?

Ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret har vi sett på risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol i ung voksenalder hos individer som ble eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet.

Gravid kvinne måler blodtrykk

Foto: Colourbox.com

Abira Paramsothy, Tor-Arne Hegvik, Anders Engeland, Tone Bjørge, Grace M. Egeland, Kari Klungsøyr

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en tilstand som rammer gravide og som kjennetegnes av høyt blodtrykk og proteinutskillelse i urinen. Tilstanden er forbundet med komplikasjoner i graviditeten og rundt fødselen både for mor og barn, men også med økt risiko for visse sykdommer hos mor senere i livet, for eksempel høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag.
Nyere forskning har vist at også barn som har vært eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet kan ha økt risiko for hjerte-karsykdom senere i livet. Det er imidlertid få studier som har undersøkt om det er svangerskapsforgiftningen i seg selv som øker denne risikoen, eller om det kan være underliggende faktorer som påvirker både risikoen for svangerskapsforgiftning og for senere hjerte-karsykdom.

Ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret har vi sett på risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol i ung voksenalder hos individer som ble eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet.

Sammenlignet med individer i den generelle befolkningen som ikke hadde vært eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet, hadde individer som var eksponert for svangerskapsforgiftning økt risiko for høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol senere livet. 
Risikoen for høyt blodtrykk var økt med ca. 50% og for diabetes og høyt kolesterol med ca. 30%. Men, da vi sammenlignet innad i søskenflokker der noen søsken var preeklampsieksponerte og andre ikke, fant vi ingen økt risiko for verken høyt blodtrykk, diabetes eller høyt kolesterol blant dem som hadde vært eksponert for svangerskapsforgiftning sammenlignet med deres ikke-eksponerte søsken.

Vår konklusjon er at individer eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet har økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol senere i livet, men at dette trolig skyldes underliggende, felles årsaksfaktorer både for svangerskapsforgiftning og for disse tilstandene heller enn selve eksponeringen for svangerskapsforgiftning.

Originaltittel: Fetal Exposure to Preeclampsia and Later Risk of Cardiometabolic Disorders: A Population-Based Cohort Study

Publikasjon: 2023, Hypertension

Kontaktperson: Tor-Arne Hegvik

Sist oppdatert 07.11.2023