Endringer i sosiale helseforskjeller i Kyst-Norge i tider med stor omstilling

I denne studien sammenlignet vi utvikling i sosiale ulikheter i helse i trønderske kystområder med tilstøtende geografiske områder mellom 1984 og 2019.

Endringer i sosiale helseforskjeller i Kyst-Norge i tider med stor omstilling
Foto: Colourbox.com
Sofie L. Hjorthen, Erik R. Sund, Vera Skalicks, Terje Andreas Eikemo, Linn Okkenhaug Getz, Steinar Krokstad 


Bakgrunn
Mange kystområder har gjennomgått betydelig omstrukturering av sine lokale arbeidsmarkeder etter nedgangen i småskalafiske og overgangen til nye sysselsettingsmuligheter i laksenæring og oljeindustri. Det er ukjent hvordan dette kan ha påvirket folkehelsa og sosiale ulikheter i helse. I denne studien sammenlignet vi utvikling i sosiale ulikheter i helse i trønderske kystområder med tilstøtende geografiske områder mellom 1984 og 2019.  

Metoder: Vi brukte tverrsnittsdata fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97), HUNT3 (2006-08) og HUNT4 (2017-19). Voksne over 30 år ble inkludert.  

Resultater
Selv om sosiale ulikheter i helse økte i alle geografiske områder, var økningen minst i landlige kystområder. Likevel hadde den landlige kystbefolkningen fortsatt den høyeste forekomsten av dårlig selvrapportert helse igjennom de fire tiårene.  

Konklusjoner
Samtidig med store endringer i arbeidsmarkedene på kysten har det også pågått investeringer i den norske offentlige sektoren og velferdsordningene, økt fiskerflåtesikkerhet og bedre sysselsettingsmuligheter innen oppdrett. I sum har dette hatt positive folkehelseeffekter sammenlignet med andre geografiske områder i Trøndelag.​
 

Originaltittel
Trends in absolute and relative educational inequalities in health during times of labour market restructuring in coastal areas: The 
HUNT Study, Norway.
Publikasjon
​2022 Social Science & Medicine 
Kontaktperson
Steinar Krokstad​


Sist oppdatert 17.07.2023