En oppdatering etter den siste undersøkelsen i HUNT-studien, HUNT4

I HUNT-studien har alle innbyggere over 20 år i Nord-Trøndelag-regionen i Norge blitt invitert til gjentatte undersøkelser siden HUNT1-undersøkelsen i 1984-86. Dataene kan kobles til lokale og nasjonale helseregistre

En collage av en person i hvit frakk

Foto: Colourbox.com

HUNT4-undersøkelsen for voksne i 2017-19 inkluderte 56.042 deltakere i Nord-Trøndelag og 107.711 deltakere i Sør-Trøndelag. HUNT4-dataene muliggjør langsiktig oppfølging av deltakere som har deltatt tidligere, studier av helse gjennom livet og studier innenfor familier. 

Nye målinger i HUNT4 inkluderer måling av kroppssammensetning (fett-, muskler og beinmasse), en ukes registrering av fysisk aktivitet for mange av deltakerne, fysisk og kognitiv testing hos eldre voksne, målinger av hemoglobin og blodcelletellinger, langtidsblodsukker (HbA1c), endringer i arvematerialet og andre blodprøve-analyser.

 

Forskere kan søke om tilgang til HUNT-data fra HUNT Forskningssenter hvis de har fått prosjektgodkjenning fra Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, se www.ntnu.edu/hunt/data.

 

Originaltittel: Cohort Profile Update: The HUNT Study, Norway

Publikasjon:   2023. Journal of Agromedicine

Kontakt: steinak@ntnu.no

Sist oppdatert 30.10.2023