En ny blodprøvetest for cøliaki

Formålet med denne studien var å lage en blodprøvetest for cøliaki som gjorde det mulig å undersøke blodprøvene fra alle 56 000 deltakerne i den fjerde Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4).

En gruppe kornprodukter

Foto: Colourbox.com

RA Klaasen, DJ Warren, R Iversen, N Bolstad, IL Andersen, P Mjønes, E Rønne, KEA Lundin, LM Sollid, E Ness–Jensen

Bakgrunn
Cøliaki er en kronisk betennelsestilstand i tynntarmen som utløses av gluten i kosten. Cøliaki er vanlig, spesielt i nord-europeiske befolkninger. Cøliaki kan gi løs mage og vekttap, men hos mange gir sykdommen ingen eller beskjedne symptomer. Cøliaki påvises vanligvis ved en blodprøve og at tynntarmen undersøkes ved endoskopi.

Formål
Formålet med denne studien var å lage en blodprøvetest for cøliaki som gjorde det mulig å undersøke blodprøvene fra alle 56 000 deltakerne i den fjerde Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4). En test for å undersøke så mange blodprøver må være rask, billig og ikke kreve for mye arbeid eller prøvemateriale (blod).

Funn
I denne studien utviklet vi en test som med stor sikkerhet påviste cøliaki i blodprøver hos deltakere i HUNT4 som faktisk viste seg å ha sykdommen når disse ble undersøkt med endoskopi og vevsprøver fra tynntarmen. Testen ble utført med liten mengde prøvemateriale og ved bruk av en automatisert analysemaskin. Her var det mulig å analysere 100 prøver i løpet av 4 timer.

Konklusjon
Vi har utviklet og testet en ny blodprøvetest for cøliaki som kan brukes for å undersøke forekomsten av cøliaki i store studier.

Originaltittel: The development and validation of a high-capacity serological assay for celiac disease

Publikasjon: 2022-06-01, Clinical Biochemistry

Kontaktperson: Eivind Ness-Jensen

Sist oppdatert 30.11.2023