Det samme, bare på en annen måte: Å lede i skjæringspunktet mellom arbeid og privatliv

Målet med denne studien var å belyse hvordan mannlige og kvinnelige ledere av småbedrifter i Norge og Sverige forholder seg til og opplever skjæringspunktet mellom arbeid og privatliv.

Det samme, bare på en annen måte: Å lede i skjæringspunktet mellom arbeid og privatliv

Foto: Colourbox.com

​Bodil J Landstad
Studien ble gjennomført som en kvalitativ innholdsanalyse der 18 ledere ble intervjuet. En kvalitativ innholdsanalyse handler om å fortolke hvilken betydning eller mening som knytter seg til ulke typer av innhold i intervjuene. Analysen viste at både kvinner og menn opplevde konflikt mellom privatliv og arbeid, og at sammenhengen mellom privatliv og arbeidsliv er et flerdimensjonalt fenomen. 

Dette fenomenet består av konflikter mellom privatliv og arbeid, og en opplevelse av ledelsesidentitet som bidrar til berikelse og balanse til samme tid. Begge kjønn opplevde flere av disse fenomenene, men kvinnelige ledere er oftere plaget av skyld og stress i forhold til familien.

I tillegg viste studien oss at både kvinnelige og mannlige ledere benytter maskuline verdier i sin utøvelse av ledelse. Kvinnene i studien brukte de maskuline verdiene for å utøve sin ledelse uten at de følte at de ble mindre feminine av den grunn.
Det er viktig å påpeke at denne studien ble gjort i Skandinavia med skandinaviske verdier. Men man kan konkludere med at begge kjønn utøver samme ledelse, men på forskjellig måte.

Originaltittel: The Same, Only Different: Doing Management in the Intersection between Work and Private Life for Men and Women in Small-scale Enterprises
Publikasjon: Work, Employment and Society, November 2019
Kontakt: Bodil Landstad

Sist oppdatert 24.01.2023