Sammenheng mellom BMI og depresjon, angst og psykososialt stress

Fedme er et globalt problem med skadelige helseeffekter. Fenomenet er komplekst på grunn av sammenhengen med psykisk helse. Formålet med denne studien var å utforske sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (BMI) og symptomer på depresjon, angst og psykososialt stress

Depresjon, angst og psykososialt stress på tvers av BMI-kategoerier
Foto: Colourbox.com

Trine T. Eik-Nes, Audrey Tokatlian, Jayanthi Raman, Dean Spirou, Kirsti Kvaløy

Data, inkludert høyde og vektinformasjon fra 23 557 voksne deltakere ble hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4, 2017-2019). 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ble brukt til å måle symptomer på depresjon og angst. Studien samlet også inn data om 10 områder av psykososialt stress (vold, psykisk vold, uønsket sex, nettmobbing, skolemobbing, historie med egen livstruende sykdom, livstruende sykdom i familien, samlivsproblemer, skilsmisse og plutselig familiedød), som så ble et mål på psykososialt stress.

Analyser viste sammenheng mellom symptomer på depresjon og fedme uavhengig av alder, kjønn, inntekt, sivilstatus, og utdanning. Blant de eldste (≥65 år) var det en sammenheng mellom symptomer på angst, og de som hadde overvekt og fedme grad I. Psykososialt stress hadde også sammenheng med både overvekt og fedme, med eller uten hensyn til angst og depresjon. 

Fedme er et komplekst helseproblem, vesentlig relatert til psykologiske faktorer inkludert depresjon og psykososialt stress, noe som understøtter behovet for en tverrfaglig og målrettet tilnærming til fedmebehandling.Originaltittel: Depression, anxiety, and psychosocial stressors across BMI classes: A Norwegian population study - The HUNT Study

Publikasjon: 10.08.2022 Frontiers in Endocrinology

Kontakt: Trine Tetli Eik-Nes

Sist oppdatert 29.09.2022