Deling av informasjon om intensivpasienters pårørende – hviskelek og dokumentasjonsdilemma?

Gjennom feltarbeid og intervjuer av leger og sykepleiere ved fire intensivavdelinger i Norge har vi undersøkt hvordan informasjon om intensivpasienters pårørende blir overført mellom helsepersonell.

Deling av informasjon om intensivpasienters pårørende – hviskelek og dokumentasjonsdilemma?

Foto: Colourbox.com

Anne Mette Nygaard, Hege Selnes Haugdahl, Berit Støre Brinchmann, Ranveig Lind

Denne studien er del av et doktorgradsarbeid som omhandler pårørende til intensivpasienter. I tillegg til å ivareta kritisk syke intensivpasienter, må leger og sykepleiere hjelpe pårørende med å takle den stressende situasjonen de ofte brått og uventet har kommet i.   

Gjennom feltarbeid og intervjuer av leger og sykepleiere ved fire intensivavdelinger i Norge har vi undersøkt hvordan informasjon om intensivpasienters pårørende blir overført mellom helsepersonell. 

Studien viser at informasjon om pårørende i hovedsak overføres muntlig ved rapport i vaktskifter og under legevisitt, men også i mer uformelle møter gjennom dagen når det er behov for det. Slik holder helsepersonell hverandre oppdatert på pårørendes situasjon og behov, noe som er helt nødvendig for et helhetlig pårørendearbeid. 

Muntlig videreføring av informasjon om pårørende karakteriseres imidlertid som en hviskelek ettersom det er stor fare for at innholdet endres eller går tapt. Skriftlig dokumentasjon av informasjon relatert til pårørende er et savn, men samtidig er det flere dilemmaer knyttet til hvordan denne informasjonen skal og kan skriftliggjøres. 

Studien viser at viktig informasjon om pårørende kan gå tapt når den formidles muntlig, og at systemer og retningslinjer for skriftlig dokumentasjon er mangelfulle.

Originaltittel: Information concerning ICU patients’ families in the handover—The clinicians' «game of whispers»: A qualitative study
Sist oppdatert 14.02.2023