Body Project Treatment: ny gruppebasert behandling for spiseforstyrrelser

Prosjektet er et samarbeid mellom fagpersoner innen spiseforstyrrelsesfeltet, ved Sykehuset Levanger og Ullevål Universitetssykehus. Body Project Treatment (BPT) er en poliklinisk gruppebehandling for pasienter med forskjellige typer spiseforstyrrelser.

Kvinne på vekt. Holder samtidig manualer

Foto: Colourbox.com

Line Wisting, Trine Wiig Hage, Ida Aarmo, Anne Louise Wennersberg, Sylvi Norang Haugnes & Marit Danielsen 

Metoden er utviklet i USA. I forbindelse med dette utprøvingsprosjektet er manualen oversatt til norsk. Hensikten med prosjektet var å undersøke gjennomførbarhet av BPT blant unge kvinner med spiseforstyrrelser under norske forhold. Vi ønsket også å undersøke om det var endring i symptomer fra oppstart til avslutning, og  erfaringer fra både pasienter og fagpersoner.  
Gruppebehandlingen består av åtte samlinger. Det er to gruppeledere og fem til åtte deltagere i hver gruppe. Ved oppstart og avslutning, ble symptom på spiseforstyrrelse, og hvor stor påvirkning disse symptomene hadde på dagliglivet til deltagerne kartlagt.   
I prosjektperioden er det gjennomført fem grupper (to i Oslo, og tre i Levanger), og 34 kvinner med spiseforstyrrelser har deltatt. Erfaringen tyder på at BPT er et gjennomførbart behandlingstilbud.  Kartlegging av symptomer viste bedring fra oppstart til avslutning. Både pasienter, gruppeledere og behandlere ved loka poliklinikk har vært positive til BPT. 
Erfaringene med den nye behandlingsmetoden er positive. Vi tenker det vil være nyttig å arbeide videre med BPT. Det er viktig å få mer erfaring og kunnskap om BPT kan være et tillegg til annen behandling, eller om det også kan være et selvstendig behandlingstilbud for noen. 
 
Publikasjon: Body Project Treatment: ny gruppebasert behandling for spiseforstyrrelser | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no) 

Kontaktperson: Marit Danielsen

Sist oppdatert 28.11.2023