Blodtrykksøkning ved tung styrketrening

Tung styrketrening kan medføre ekstrem blodtrykksøkning. I denne studien  ble blodtrykket til sju friske idrettsutøvere kontinuerlig overvåket ved to former for tung styrketrening (beinpress), henholdsvis til utmattelse eller ikke til utmattelse.

Blodtrykksøkning ved tung styrketrening

Foto: Colourbox.com

Kim Arne Heitmann, Håvard Dalen, Guri Holmen Gundersen, Rolf Petter Ingvaldsen og Boye Welde
Resultatene viste at blodtrykket steg mindre ved tung styrketrening dersom man unngikk belastning til utmattelse.

Styrketrening har dokumentert mange positive effekter utover økt muskelstyrke, men siden tung styrketrening kan medføre ekstrem blodtrykksstigning anbefales dette ikke til personer med forhøyet blodtrykk. Studien testet om tung styrketrening kunne gjennomføres uten ekstrem forhøyelse av blodtrykket ved å kombinere mange sett med få repetisjoner og unngåelse av pustestopp.

Deltakerne var kroppsøvingsstudenter med gjennomsnittsalder 24 år. Blodtrykket ble kontinuerlig overvåket via en plastkanyle i armpulsåren både før, under og etter trening. Belastningen ble tilpasset det den enkelte utøveren klarte å løfte fem, men ikke seks ganger på rad. De to ulike treningsprogrammene inkluderte henholdsvis ti sett med henholdsvis fem eller tre repetisjoner. Alle utøverne gjennomførte begge programmene. Maksimalt blodtrykk var i gjennomsnitt 212 (mmHg) og 191 (mmHg) ved henholdsvis fem eller tre repetisjoner.

I perioden etter gjennomført styrketrening var det ingen forskjell i grad av forbigående blodtrykksfall, og begge programmene ga treningsindusert hypotensjon (lavt blodtrykk), som regnes som en positiv effekt av treningen.

Studien konkluderer med at tung styrketrening kan gjennomføres uten at man oppnår ekstreme økninger av blodtrykk. Dersom dette bekreftes i kliniske studier hos pasienter med blant annet hjerte- og karsykdom og forhøyet blodtrykk kan flere pasientgrupper anbefales tung styrketrening og oppnå fordelene som følger av dette.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originalartikkel: Intra‐arterial blood pressure traits during and after heavy resistance exercise in healthy males
Sist oppdatert 28.10.2022