Betydning av brukerens erfaring og kvalitet på ultralydundersøkelser for automatisk kartlegging av hjertets størrelse og funksjon med håndholdt ultralyd

I en delstudie undersøkte vi 166 pasienter som var henvist til Sykehuset Levanger med spørsmål om hjertesvikt. Undersøkelsene ble gjort med håndholdt ultralydutstyr. Brukerne av utstyret var fastleger, spesialsykepleiere og hjertespesialister.

Foto: Colourbox.com
​​Hjorth-Hansen AK, Andersen GN, Graven T, Kleinau JO, Landstad B, Løvstakken L, Skjetne K, Dalen H. 

Vi testet betydningen av brukernes erfaring med håndholdt ultralydapparat.  Vi testet også hvordan kvaliteten på selve ultralydundersøkelsen påvirket i hvor stor grad hjertets størrelse og funksjon kunne kartlegges automatisk.  

Videre ble også betydningen av brukernes erfaring og undersøkelseskvalitet testet mot påliteligheten av målingene. I tillegg ble det utført ordinær hjerteultralydundersøkelse av hjertespesialisten for referanse. I denne studien hadde spesialsykepleierne flere års erfaring med ultralyddiagnostikk, mens fastlegene hadde gjennomført opplæring i omtrent 3 måneder.  

Fastlegene var dermed de minst erfarne brukerne i ultralyddiagnostikk, mens hjertespesialistene var de mest erfarne. Alle ultralydbilder ble vurdert av en ekspert som var blindet for hvem som hadde gjort ultralydundersøkelsen og for alle kliniske detaljer om pasientene.  

Totalt ble 2543 ultralydbilder vurdert og av disse ble rundt 800 vurdert av en annen ekspert som var blindet for detaljer på lik linje med den første.  

De mest erfarne brukerne tok de beste ultralydbildene.  Kvaliteten på undersøkelsene var viktig for gjennomføringen. Undersøkelseskvaliteten var derimot lite viktig for påliteligheten av de automatiske målingene, og forklarte mindre enn 10% av variasjonen med tanke på samsvar med referanseundersøkelsen. Undersøkelseskvaliteten kunne heller ikke forklare noe særlig av variasjon i målinger fra bilde til bilde.  

Studien konkluderer med at selv om de mest erfarne ultralydbrukerne kunne ta opp ultralydbilder med bedre kvalitet enn de med mindre erfaring, ble ikke de automatiske målingene av hjertets størrelse og funksjon vesentlig mer robust 

Studien anbefaler derfor at de automatiske verktøyene for måling av hjertefunksjon ikke bør brukes klinisk før de er vesentlig forbedret og testet i nye studier. 

Kontaktperson: Håvard Dalen​
Originaltittel: User experience and image quality influence on performance of automated real-time quantification of left ventricular function by handheld ultrasound devices: a diagnostic accuracy study with data from general practitioners, nurses and cardiologists.


Sist oppdatert 27.04.2023