Betydning av alder, kjønn, blodtrykk og kroppsstørrelse for venstre hjertekammers forkortning og pumpefunksjon

Det er godt kjent at hjertet endrer seg med økende alder. Men sammenhengene mellom hjertets forkortning i lengde og hvordan hjertets pumpefunksjonen opprettholdes er fortsatt ukjent.

Betydning av alder, kjønn, blodtrykk og kroppsstørrelse for venstre hjertekammers forkortning og pumpefunksjon

Foto: HNT

Støylen A, Dalen H, Mølmen HE
Det er godt kjent at hjertet endrer seg med økende alder. Men sammenhengene mellom hjertets forkortning i lengde og hvordan hjertets pumpefunksjonen opprettholdes er fortsatt ukjent. Noen funksjoner får lavere målinger med alder, mens andre fortsetter uforandret.
Resultatene i denne studien viste at venstre hjertekammers lengdeforkortning bidrar med 75 prosent av pumpefunksjonen, målt ved to ulike funksjonsmål. Selv om lengdeforkortningen reduseres med økende alder er det prosentvise bidraget til mengden blod hjertet pumper per hjerteslag uendret. 
Hjertemuskelens masse øker med alderen og ved større kroppsstørrelse. Menn har større masse av hjertemuskelen enn kvinner, og forskjellen forklares dermed av større kroppsstørrelse og høyere blodtrykk.
Studien konkluderer med at venstre hjertekammers lengdeforkortning er det viktigste for hjertekammerets funksjon. 
Det er komplekse sammenhenger mellom hjertets størrelse og funksjonsmålinger, hvor forskjellene mellom kjønn i all hovedsak er relatert til nevnte ulikheter i kroppsstørrelse og blodtrykk. Endring i hjertets størrelse og hjertemuskelens tykkelse med økende alder bidrar til at enkelte hjertefunksjonsmål forblir uendret ved høyere alder, til tross av at forkortningsgraden avtar.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Left ventricular longitudinal shortening: relation to stroke volume and ejection fraction in ageing, blood pressure, body size and
gender in the HUNT3 study


Sist oppdatert 28.10.2022